Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Matematická soutěž > 1.kolo

1.kolo

Zadání pro 6.třídu:

 

   Narýsuj rovnoramenný trojúhelník KLM, který má základnu k = 12 cm a obvod o = 260 mm.                   

        (náčrtek, trojúhelníková nerovnost, zápis konstrukce, co nejpečlivější konstrukce)

Dále sestroj kružnici opsanou a vepsanou tomuto trojúhelníku.

 

Řešení               Řešení pokračování

Úspěšní řešitele:

- Kosková Denisa

- Malinovská Veronika

- Adámková Pavla

- Kučerová Andrea

 

 

Zadání pro 7.třídu:

 

      Čtverec, obdélník, kosočtverec a kosodélník mají stejný obsah. Urči výpočtem, který z těchto rovnoběžníků má největší obvod, jestliže strana (popř.výška):

čtverce je a = 30 cm

obdélníku a = 25 cm

kosočtverec va = 20 cm

kosodélníku a = 20 cm, vb = 15 cm.

 

Řešení

Úspěšní řešitele:

- Teplá Veronika

- Kučerová Hanka

- Čepek Karel

- Pavlasová Martina

 

 

Zadání pro 8.třídu: 

Řešení

Úspěšní řešitele:

- Buchtele Daniel

- Vajer Jakub

- Borovcová Klára