Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Projekty > EU a MŠMT projekty > Výzva 57 - Učíme se technicky

Výzva 57 - Učíme se technicky

   Projekt je dotovaný v OP VK ve Výzvě 57 a je zaměřen na zlepšení technické zručnosti žáků druhého stupně základních škol. Finance získané v tomto projektu jsou investovány se shodě s metodikou projektu do nákupu nářadí pro žáky i pedagogické pracovníky, kteří budou vyučovat pracovní činnosti, dále do nákupu stavebnic, jejichž využívání ve výuce povede ke zvyšování technické zručnosti našich žáků. Určitá část financí je určena na odborné vzdělávání pedagogického pracovníka, který předmět pracovní činnosti vyučuje tak, aby se zvýšily jeho odborné kompetence.

  Co je cílem? Vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností žáků a jejich následné vyhodnocení. Očekáváme zvýšení zručnosti našich žáků a jejich motivace k práci s různými materiály. Projekt povede k podpoře schopnosti orientace žáků v plánku a práce podle návodu. Žáci vytvoří portfolio, které bude obsahovat také sebehodnocení a formativní hodnocení ze strany pedagoga.

Doba realizace: do 31. 12. 2015

Za ZŠ Dašice Mgr. Lada Morávková