Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Projekty > EU a MŠMT projekty > Vybavení odborné digitální učebny

Vybavení odborné digitální učebny

IROP_CZ_RO_B_C_RGB.jpg

Cílem projektu je vybavení odborné digitální učebny Základní školy Dašice. To umožní moderní a individualizovanou výuku zejména ve vazbě na klíčové kompetence práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory a přírodní vědy. Cílem předkládaného projektu je, zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na Základní škole Dašice, a to prostřednictvím investic do infrastruktury školy. Cíle projektu bude dosaženo nákupem vybavení pro digitální učebnu, která bude využívána pro výuku předmětů zaměřených na klíčové kompetence IROP, konkrétně na klíčovou kompetenci IROP "práce s digitálními technologiemi" ve vazbě na další klíčové kompetence "technické a řemeslné obory" a "přírodní vědy". Hlavním cílem je vybavení učebny, které následně umožní vyšší využití moderních technologií ve výuce. Individualizace a zapojení digitálních technologií do výuky jsou již několik let trendem ve vzdělávání (což bylo dále prohloubeno i během pandemie COVID-19) - a jedná se o základní předpoklady úspěšného vzdělávání žáků. Realizací projektu bude zajištěno kvalitní prostředí včetně moderních technologií pro odbornou výuku žáků. V rámci hlavních aktivit projektu bude realizován nákup a instalace vybavení pro digitální učebnu a zprovoznění tohoto vybavení v rámci učebny. Nákup vybavení i uvedení do provozu v rámci učebny budou realizovány projektovým týmem - tedy současnými zaměstnanci ZŠ Dašice. Výsledkem pak bude vybavená digitální učebna, která bude sloužit k rozvoji kompetencí žáků ZŠ Dašice

vybaveni-ucebny-Dasice-plakat1.jpg