Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Jídelna > Stravné

Stravné

OZNÁMENÍ PRO RODIČE STRÁVNÍKŮ

Prosím rodiče, aby odhlášky stravy na dny plánovaných lékařských vyšetření apod. hlásili co nejdříve, nejpozději den předem, jak je uvedeno v  Provozním řádu školní jídelny. V den stravování odhlašovat pouze náhlá onemocnění.   

Děkuji za pochopení.  

Na odhlašování, přihlašování nebo jiné změny ve stravování  je možno využívat i emailovou adresu:  jidelna.dasice@seznam.cz   . V emailu se musí uvádět: jméno strávníka, třída, datum odhlášky( od-do), případně vypsat změny ve stravování. Při odhlašování se musíme řídit  provozním řádem ŠJ. Ranní odhlášky budou uznány pouze s časem do 7.30 h. Automaticky je odhlášen první a poslední den školní docházky a hromadné akce pořádané školou.

Způsoby hrazení stravného

děti – předem k 20. dni v měsíci složením částky (zálohy) na následující měsíc na účet ZŠ Dašice

cizí strávníci - v hotovosti, platí se v kanceláři ŠJ 2 poslední dny v měsíci na měsíc následující

Zařazování žáků do stravovacích kategorii

   Pokud dítě dosáhne v průběhu školní docházky (tj. od 1.9. do 31.8.) věku 11 let, musí být zařazeno dle vyhlášky 107/2005 sb. (příloha č.2) již od 1.září na celý školní rok do kategorie 11 – 15 let. To platí i pro žáky a žákyně ve věku 15 let a výše. Příklad: Dítěti je 11 let 19.7.2013 – to znamená, že již od 1.9.2012 bude zařazeno do kategorie 11 – 15 let.

Pro zájemce z řad občanů o stravování v naší školní jídelně:

V rámci vedlejší hospodářské činnosti vaříme pro veřejnost. Cena jednoho oběda v současné době činí 89,- Kč. Pro další informace můžete volat tel. číslo školní jídelny: 466 951 090 (Nezasílejte SMSky).

Alena Půlpánová


VÁŽENÍ RODIČE, VÁŽENÍ STRÁVNÍCI

  Dnem 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo při výrobě jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Odvolání na legislativu:

EU – nařízení 1169/2011 ČL. 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

  Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd., školní jídelny nevyjímaje.

  Potravinové alergeny mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

  Značení alergenů má pouze informační funkci.

  Seznam alergenů naleznete zde: Alergeny.pdf

  Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen alergen „jasně a zřetelně označit“.

  Od  1. prosince 2014 se bude v jídelním lístku uvádět i číslo alergenu, který oběd obsahuje. Seznam čtrnácti alergenů bude umístěn na stránkách školní jídelny a zároveň na nástěnkách školní jídelny.  Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

  Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat.

  Pokud Vaše dítě trpí přecitlivělostí na některý z uvedených alergenů, sledujte prosím jídelní lístky na webu školy a podle potřeby mu oběd odhlaste. Děkuji Vám za pochopení.

Alena Půlpánová, vedoucí školní jídelny