Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Projekty > EU a MŠMT projekty > Výzva 56 - Vstříc Evropou

Výzva 56 - Vstříc Evropou

  Jak název našeho projektu, který je realizován ve Výzvě 56 v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřeného na počáteční vzdělávání, napovídá, týká se z velké části cestovatelských aktivit. V tomto projektu jsme žádali o tři šablony:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  2. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technicky zaměřených předmětů v zahraničí.
  3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

  První cesty uskutečnili tři naši pedagogičtí pracovníci. Vyjeli na Slovensko, kde navštívili v rámci šablony „stínování“ každý jednu slovenskou školu (v Bratislavě, v Košicích a v Ružomberoku). Cílem bylo poznat organizaci výuky v zahraniční škole stejného typu, jako je ta naše, získat nové podněty z oblasti výukových metod a forem a vyzkoušet si učit jinde. Všichni kolegové, kteří se výjezdu zúčastnili, jej označili jako velmi přínosný, a dokonce by ho doporučili jako povinný pro všechny pedagogické pracovníky.

  Druhou aktivitou, která již proběhla, byl jazykově-vzdělávací pobyt 30 žáků naší školy v Anglii. Žáci vycestovali do zahraničí na 7 dní. Kromě intenzivního jazykového kurzu, který absolvovali, měli možnost pod vedením odborného průvodce navštívit velké množství kulturních památek různého druhu. Svoji angličtinu mohli prakticky vyzkoušet také díky ubytování v rodinách. Týden, který žáci v Anglii strávili, byl určitě náročný, ale přinesl dětem zkušenost „na celý život“.

  Třetí aktivita, kterou v tomto projektu realizujeme, je zaměřena na čtenářství a čtenářskou gramotnost. Investovali jsme nemalé finance do nákupu vhodné literatury zaměřené na jednotlivé ročníky. Naši pedagogičtí pracovníci se vzdělávali na odborných seminářích zaměřených na tematiku vedení čtenářských dílen. Tři kolegyně zpracovávají a ověřují čtenářské dílny. Jejich cílem je vést žáky ke čtení s porozuměním, ke schopnosti najít základní informace, ke kritickému přístupu k rozličným informacím, které žáci z přečteného textu získají, ke schopnosti vyjádřit své myšlenky ústně i písemně, k zamýšlení se nad textem a schopnosti zaujímat k němu postoje, ke sdílení svých myšlenek s ostatními účastníky čtenářské dílny.

Projekt bude ukončen k 31. 12. 2015.

  Všechny šablony, které jsme do projektu zařadili, jsou velkým přínosem jak pro žáky, tak pro učitele naší školy.

Za ZŠ Dašice Mgr. Lada Morávková