Hledat

Drobečková navigace

Aktuality > Jídelna > Placení stravného

Placení stravného

Vážení rodiče a strávníci,

v naší školní jídelně bylo zavedeno bezhotovostní placení stravného. Výhodou pro rodiče i žáky je to, že odpadá měsíční placení obědů ve školní jídelně. Po přihlášení strávníka je s ním automaticky počítáno na celý školní rok a vy si  pouze nahlašujete odhlášky a případné změny ve stravování..

Pozorně se prosím seznamte s těmito pokyny, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním.

Stravné pro žáky je možno hradit:

- zřízením trvalého příkazu na Vašem účtu

- složením částky stravného na účet školy měsíčně jednorázovým příkazem, částka (záloha) může být složena i na několik měsíců předem

- složenkou na účet ZŠ Dašice

ČÍSLO ÚČTU ZŠ DAŠICE JE:

211522095 / 0600

VÁŠ KONSTANTNÍ SYMBOL JE……… 0179

VÁŠ VARIABILNÍ SYMBOL JE….....EVIDENČNÍ ČÍSLO PŘIDĚLENÉ VEDOUCÍ ŠJ.

Částka musí být vždy uhrazena nejdéle ke 20.dni na měsíc následující, vždy musí být uveden variabilní a konstantní symbol. Bez tohoto čísla by nebylo možno platbu identifikovat.

U sourozenců musí být příkaz zaveden na každé dítě samostatně.

První platbu zadejte k 20. 8. a poslední k 20. 5. ( červen a červenec je zbytečné platby provádět )

U žáků, kteří chodí pravidelně na celý měsíc je doporučená tato záloha:

7 – 10 let................................760 Kč

11 – 15 let..............................800 Kč

a nad 15 let…….....................840 Kč

Ostatní, kteří se stravují jenom některé dny v měsíci, si částku buď zvolí sami, ale tak, aby bylo vždy na každý měsíc dostatečné množství finančních prostředků, nebo se na částce i na platbě na měsíc září domluví s vedoucí ŠJ.

Z těchto záloh bude hrazeno stravné a jednou ročně po ukončení měsíce června bude vyúčtování přeplatků a vrácení zbylých peněz na Vaše účty.

Rodič (zákonný zástupce) strávníka si zodpovídá za nahlášený účet, na který se bude vracet přeplatek stravného a je povinen neprodleně nahlásit  změnu písemně vedoucí školní jídelny.

Na Vaši žádost je možno během školního roku nahlédnout do Vašeho stravovacího záznamu, případně vypsat pohyb Vašich finančních prostředků.

Současná cena 1 oběda je :

děti 7 – 10 let................. 36 Kč

děti 11 – 15 let............... 38 Kč

děti 15 let a výše........... 40 Kč

cizí strávníci................... 89 Kč (s platností od 1. 2. 2023).

Pokud Vám nebude cokoliv jasné, obraťte se na vedoucí ŠJ p. Růžičkovou na tel. 466 951 090 (Nezasílejte SMSky).

Sledujte webové stránky naší školy, kde uvádíme  informace ze školní jídelny a aktuální jídelníček.

Alena Půlpánová – vedoucí ŠJ Základní školy Dašice