Hledat

Drobečková navigace

Zvláštní zápis > Jídelna > Placení stravného

Placení stravného

Vážení rodiče a strávníci,

v naší školní jídelně bylo zavedeno bezhotovostní placení stravného. Výhodou pro rodiče i žáky je to, že odpadá měsíční placení obědů ve školní jídelně. Po přihlášení strávníka je s ním automaticky počítáno na celý školní rok a vy si  pouze nahlašujete odhlášky a případné změny ve stravování..

Pozorně se prosím seznamte s těmito pokyny, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním.

Stravné pro žáky je možno hradit:

- zřízením trvalého příkazu na Vašem účtu

- složením částky stravného na účet školy měsíčně jednorázovým příkazem, částka (záloha) může být složena i na několik měsíců předem

- složenkou na účet ZŠ Dašice

ČÍSLO ÚČTU ZŠ DAŠICE JE:

211522095 / 0600

VÁŠ KONSTANTNÍ SYMBOL JE……… 0179

VÁŠ VARIABILNÍ SYMBOL JE….....EVIDENČNÍ ČÍSLO PŘIDĚLENÉ VEDOUCÍ ŠJ.

Částka musí být vždy uhrazena nejdéle ke 20.dni na měsíc následující, vždy musí být uveden variabilní a konstantní symbol. Bez tohoto čísla by nebylo možno platbu identifikovat.

U sourozenců musí být příkaz zaveden na každé dítě samostatně.

První platbu zadejte k 20. 8. a poslední k 20. 5. ( červen a červenec je zbytečné platby provádět )

U žáků, kteří chodí pravidelně na celý měsíc je doporučená tato záloha:

7 – 10 let................................600 Kč

11 – 15 let..............................630 Kč

a nad 15 let…….....................670 Kč

Ostatní, kteří se stravují jenom některé dny v měsíci, si částku buď zvolí sami, ale tak, aby bylo vždy na každý měsíc dostatečné množství finančních prostředků, nebo se na částce i na platbě na měsíc září domluví s vedoucí ŠJ.

Z těchto záloh bude hrazeno stravné a jednou ročně po ukončení měsíce června bude vyúčtování přeplatků a vrácení zbylých peněz na Vaše účty.

Na Vaši žádost je možno během školního roku nahlédnout do Vašeho stravovacího záznamu, případně vypsat pohyb Vašich finančních prostředků.

Současná cena 1 oběda je :

děti 7 – 10 let.................30 Kč

děti 11 – 15 let...............32 Kč

děti 15 let a výše...........34 Kč

Pokud Vám nebude cokoliv jasné, obraťte se na vedoucí ŠJ p. Růžičkovou na tel. 466 951 090 (Nezasílejte SMSky).

Sledujte webové stránky naší školy, kde uvádíme  informace ze školní jídelny a aktuální jídelníček.

Eva Růžičková – vedoucí ŠJ Základní školy Dašice