Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Akce > Akce školy - archiv > 2011/2012 > Volby 2011

Volby 2011

3. října 2011 proběhl na naší škole projektový den – Volby 2011.

     Žáci měli získat komplexní pohled na fungování demokratických voleb, porozumět jejich významu, průběhu a důsledkům. Projekt jsme pod vedením paní učitelky Svatoňové aplikovali v podmínkách základní školy na tématech, která se jí bezprostředně týkají a jsou přiměřená a srozumitelná věku žáků.

     Žáci nejprve nominovali své třídní kandidáty do školního parlamentu. Pod vedením jednotlivých vyučujících poté získávali znalosti o fungování demokracie, vzniku politické strany, přípravě a průběhu voleb a základních principech demokracie. Poslední hodinu probíhaly volby, ze kterých vzešli vítězní kandidáti jednotlivých tříd do školního parlamentu.

    Průběh a výsledky voleb měly děti motivovat ke snaze něco změnit, navrhovat řešení a hledat možnosti, jak je prosadit. Pravidelnými jednáními s vedením školy ve školním parlamentu, která budou zaměřena na hodnocení různých aspektů chodu školy a návrhy na jejich řešení (jako jsou výlety, prezentace a reprezentace školy, kroužky, bezpečnost ve škole, stravování), mohou žáci přispět k rozvoji školy a aktivně se zapojit do jejího chodu.

 

Do školního parlamentu byli zvoleni tito zástupci tříd:                                                  

Kristýna Gažiková za třídu 6.A

Anna Pulpánová za třídu 6.B

Martin Janatka za 7. třídu                               

Daniela Pešková za 8. třídu

Vojtěch Dalecký za 9. třídu

                                                                                       Mgr. Jitka Vaňousová