Volby 2011

3. října 2011 proběhl na naší škole projektový den – Volby 2011.

     Žáci měli získat komplexní pohled na fungování demokratických voleb, porozumět jejich významu, průběhu a důsledkům. Projekt jsme pod vedením paní učitelky Svatoňové aplikovali v podmínkách základní školy na tématech, která se jí bezprostředně týkají a jsou přiměřená a srozumitelná věku žáků.

     Žáci nejprve nominovali své třídní kandidáty do školního parlamentu. Pod vedením jednotlivých vyučujících poté získávali znalosti o fungování demokracie, vzniku politické strany, přípravě a průběhu voleb a základních principech demokracie. Poslední hodinu probíhaly volby, ze kterých vzešli vítězní kandidáti jednotlivých tříd do školního parlamentu.

    Průběh a výsledky voleb měly děti motivovat ke snaze něco změnit, navrhovat řešení a hledat možnosti, jak je prosadit. Pravidelnými jednáními s vedením školy ve školním parlamentu, která budou zaměřena na hodnocení různých aspektů chodu školy a návrhy na jejich řešení (jako jsou výlety, prezentace a reprezentace školy, kroužky, bezpečnost ve škole, stravování), mohou žáci přispět k rozvoji školy a aktivně se zapojit do jejího chodu.

 

Do školního parlamentu byli zvoleni tito zástupci tříd:                                                  

Kristýna Gažiková za třídu 6.A

Anna Pulpánová za třídu 6.B

Martin Janatka za 7. třídu                               

Daniela Pešková za 8. třídu

Vojtěch Dalecký za 9. třídu

                                                                                       Mgr. Jitka Vaňousová

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

Partnerská_škola_Fraus-page-001.jpg

Konktivita1.jpg

Konektivita2.jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz