Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Pro žáky > Fotogalerie - akce > Akce školy - archiv > 2011/2012 > Volby 2011

Volby 2011

3. října 2011 proběhl na naší škole projektový den – Volby 2011.

     Žáci měli získat komplexní pohled na fungování demokratických voleb, porozumět jejich významu, průběhu a důsledkům. Projekt jsme pod vedením paní učitelky Svatoňové aplikovali v podmínkách základní školy na tématech, která se jí bezprostředně týkají a jsou přiměřená a srozumitelná věku žáků.

     Žáci nejprve nominovali své třídní kandidáty do školního parlamentu. Pod vedením jednotlivých vyučujících poté získávali znalosti o fungování demokracie, vzniku politické strany, přípravě a průběhu voleb a základních principech demokracie. Poslední hodinu probíhaly volby, ze kterých vzešli vítězní kandidáti jednotlivých tříd do školního parlamentu.

    Průběh a výsledky voleb měly děti motivovat ke snaze něco změnit, navrhovat řešení a hledat možnosti, jak je prosadit. Pravidelnými jednáními s vedením školy ve školním parlamentu, která budou zaměřena na hodnocení různých aspektů chodu školy a návrhy na jejich řešení (jako jsou výlety, prezentace a reprezentace školy, kroužky, bezpečnost ve škole, stravování), mohou žáci přispět k rozvoji školy a aktivně se zapojit do jejího chodu.

 

Do školního parlamentu byli zvoleni tito zástupci tříd:                                                  

Kristýna Gažiková za třídu 6.A

Anna Pulpánová za třídu 6.B

Martin Janatka za 7. třídu                               

Daniela Pešková za 8. třídu

Vojtěch Dalecký za 9. třídu

                                                                                       Mgr. Jitka Vaňousová

Hledat

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz