Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Akce > Akce školy - archiv > 2009/2010 > Velikonoční slavnost

Velikonoční slavnost

            Na Základní škole v Dašicích bylo v pátek 26. 3. 2010 rušno. Konala se zde totiž Velikonoční slavnost, na kterou žáci a jejich vyučující pozvali rodiče, další rodinné příslušníky a celou veřejnost.

            Před tím však celá škola žila přípravami k zajištění tak velké akce. Třídní učitelky prvních až pátých tříd vymyslely a začaly nacvičovat se svými žáky velké kulturní vystoupení, kde chlapci a děvčata zpívali, recitovali a tancovali. Paní učitelka, která vede kroužek angličtiny, nacvičovala s dětmi anglické velikonoční básničky. Některé děti nacvičovaly pod vedením paní učitelky hru na zobcové flétny. Připravovala se výstava velikonočních tradic. Byli pozváni prodejci květin, sušeného ovoce, zdobených perníčků, knih, dekoračních předmětů, dřevěných vyřezávaných ozdob apod.

Dále pak se pekly perníky a připravovala se poleva na zdobení. Děti přinášely vrbové proutky na pletení pomlázek. Připravovalo se vše pro zdobení velikonočních kraslic. Žáci vyráběli papírové dekorativní květiny, další drobné výrobky s velikonoční tematikou, chystaly se pozvánky pro všechny hosty. Připravovalo se občerstvení pro všechny příchozí, zajišťovala se dětská tombola a chystal se velikonoční šachový turnaj. Celá škola byla vyzdobena.

Získali jsme spolupracovníky pro ukázky drátkování, pletení pomlázek, korálkování, vázání květin apod.

Oslovili jsme případné sponzory, abychom mohli nakoupit vše potřebné k zajištění tak velké akce. Všechny děti dostaly pozvánky pro rodiče a další rodinné příslušníky. Byli pozváni bývalí pedagogové naší školy a další milí hosté.

V pátek 26. 3. 2010 dopoledne se ještě přenášel nábytek a chystalo se vše potřebné, abychom odpoledne ve 14.00 hod. mohli přivítat přicházející hosty. A přišlo jich opravdu hodně! Třídy a chodby byly někdy přímo přeplněny návštěvníky.

Domnívám se, že se Velikonoční slavnost na škole povedla! Všichni rodiče, rodinní příslušníci a další hosté mohli navštívit výstavu velikonočních tradic, dílničky (zdobení kraslic, drátkování, pletení pomlázek, korálkování, velikonoční vazba květin), prodejní výstavy. Mohli využít drobného občerstvení, sledovat velikonoční šachový turnaj, poslechnout si naše malé muzikanty, kteří hráli na flétničky. Veliký počet diváků se sešel v naší tělocvičně, kde proběhlo kulturní představení žáků z I. stupně naší školy.

Velice rád na tomto místě zveřejňuji naše sponzory a děkuji za podporu:

-         firmě Kataforesis.cz

-         firmě Davum – panu Vasilu Dzhuhanovi

-         firmě AmiCom – pánům Stanislavu a Davidu Veigertovým

-         firmě Templin.cz, s.r.o.

-         firmě PVB, s.r.o – panu Ing. Františku Valsákovi

-         firmě Stroje a zařízení – panu Jindřichu Kadlecovi

-         firmě Elektromontáže – panu Karlu Kohoutkovi

-         firmě Květinka – manželům Škodovým

-         firmě SCA Packaging

-         firmě Recosa, s.r.o.

-         firmě Izopur – panu Václavu Hrdému

-         firmě Truhlářství Latička – panu Liboru Jirouškovi

-         firmě Obchodní služby – panu Ing. Jiřímu Práškovi

-         firmě Prodej potravin a smíšeného zboží – paní Ivě Hubálkové

-         Odbornému učilišti a praktické škole v Chroustovicích

Od mnoha hostů jsem slyšel vyjádření obdivu a poděkování za vše, co jsme k Velikonoční slavnosti přichystali. Mohu tak upřímně poděkovat všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům školy, kteří se zapojili do přípravy a realizace celé slavnosti. Děkuji externím dospívajícím a dospělým spolupracovníkům, kteří nám pomáhali. A samozřejmě děkuji našim školním dětem, které vystupovaly ve svých představeních, které pomáhaly při přípravách a vlastní realizaci celé akce včetně přemísťování nábytku apod. Děkuji všem hostům, kteří přispěli dobrovolným vstupným. Peníze, takto získané, budou využity pro školní děti při různých dalších akcích - odměny dětem při soutěžích, Den dětí, sportovní soutěže, dětský karneval apod.

Žáci a všichni zaměstnanci školy děkují všem hostům za jejich návštěvu a někdy zase na shledanou! 

Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy

další fotografie