Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Akce > Akce školy - archiv > 2011/2012 > Uvítání prvňáčků

Uvítání prvňáčků

      Začal nový školní rok a naše škola přivítala 26 nových prvňáčků. Aby se ve škole lépe zabydleli a rozkoukali, připravili si pro ně žáci IX. třídy na středu 7. 9. naučnou stezku po škole s názvem „Expedice po ZŠ Dašice“, při které je provedli sedmi velmi zajímavými zastávkami. Jednotlivé zastávky byly umístěny v odborných učebnách, kde si prvňáčkové mohli vyzkoušet práci s počítačem, procvičit angličtinu na interaktivní tabuli v jazykové učebně, poznat vycpaná zvířátka a složit model člověka v učebně přírodopisu, zahrát si na kouzelníka či elektrikáře v učebně chemie a fyziky, namalovat si obrázek v učebně výtvarné výchovy, protáhnout tělo na překážkové dráze v tělocvičně a nebo si pěkně zazpívat a zahrát na všelijaké roztodivné hudební nástroje v učebně hudební výchovy. Na této hudební zastávce prvňáčky nejvíce zaujala hra na bubny, kterou si všichni náramně užili. Ovšem pokud indiáni pomocí bubnů přivolávají déšť, máme se díky našim prvňáčkům na podzim v Dašicích na co těšit:-)

    Velice děkuji všem deváťákům za milý a zodpovědný přístup, skvělou přípravu a samotné hezké provedení celé expedice. Prvňáčkům patří také velké poděkování a obdiv, že celou expedici zvládli a nebáli se, za což si odnesli kromě pamětního listu a drobných dárečků i jistě spoustu krásných zážitků a vzpomínek.

    Pokud na této naučné stezce nalezli naši nejmenší žáčci i nového staršího kamaráda, pak má jistě cenu udělat z tohoto společného putování po naší škole vždy na začátku nového školního roku příjemnou seznamovací tradici….

Filip Vlček, třídní učitel IX. třídy

    Mé poděkování za pomoc patří také paní učitelce Kláře Šmejdové, Martině Kovářové a Lucii Pluskalové z VIII. třídy.