Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Akce > Akce školy - archiv > 2014/2015 > Projekt "Janička"

Projekt "Janička" na Základní škole Dašice

   Od konce října na naší škole díky projektu Janička, do kterého se naše škola zapojila jako partner, působí rodilá mluvčí Leanne Holmes. Je to velmi sympatická Angličanka , která do výuky přináší nejen svoji angličtinu, ale také několikaleté zkušenosti z cest po různých místech Evropy i Asie. Naše Leanne je zapojena do různých vyučovacích předmětů prvního i druhého stupně naší školy. Její přítomnost vede naše žáky ke schopnosti porozumět a  přirozeně reagovat na komunikační situace. Žáci si rozšiřují slovní zásobu, odbourává se ostych z použití „cizího jazyka“ v praxi. Zpočátku jsme ji zapojovali hlavně do hodin anglického jazyka, aby děti měly možnost blíže se s ní seznámit a zároveň zdokonalovat své konverzační dovednosti. Nyní se účastní výuky všech předmětů – hlavně na prvním stupni, pro který je projekt určen především. Zde je vydatnou podporou metody CLIL – tu se naši pedagogové učí využívat. Při této metodě je zábavnou formou rozšiřována slovní zásoba v předmětech jako je matematika, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova a další. Mezi nejčastější formy této metody patří „slovní sprcha“ a  jazykové hry.

   Na konci října jsme hledali cestu, jak metodu CLIL uchopit. Někteří naši zaměstnanci se zúčastnili na toto téma odborného školení. S pochopením principu práce rodilého mluvčího nám pomohl také kouč Leanne Holmes pan Ondřej Joseph Haluza, který k nám do školy pravidelně jezdí a účastní se alespoň části výuky, ve které rodilá mluvčí figuruje.

   K mému textu o projektu Janička přidávám také názor Mgr. Jany Tůmové, která metodu CLIL aktivně využívá ve svých předmětech:

   Během hodin přírodovědných předmětů na prvním i druhém stupni používáme metodu CLIL. Nejenom s touto metodou nám od konce října 2014 pomáhá rodilá mluvčí z Anglie - Leanne. Učí děti správně vyslovovat, psát, nebát se slovního projevu a přidá také nějaké zajímavosti a hry.

   Na kroužku anglického jazyka pro první třídu vede každý týden část hodiny. Leanne s námi zažívá také dobrodružné chvilky i mimo budovu naší školy. Jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii na stránkách naší školy, spolu se žáky a kolegy navštívila české lesy (v rámci celoškolního projektu LES), byla s dětmi v kině, prošla se s námi i v masopustním průvodu. Žáci se na ni vždy těší a i malé děti se nezdráhají mluvit anglicky.

Mgr. Jana Tůmová

 

   Sama vede kroužek anglické konverzace pro žáky 5. – 7. tříd, kteří ještě konverzaci jako předmět nemají.  Děti se na začátku trochu bály mluvit anglicky, ale nyní je vidět, že je  práce s rodilou mluvčí baví a samy hodnotí její přítomnost ve škole velmi pozitivně. Pokud Leanne není přítomna na hodině, kde jsou na ni žáci zvyklí, hned se shánějí, kde jejich speaking partner je.

Přidávám názor alespoň jedné žákyně na přítomnost Leanne:

Mé hodiny matematiky s Leanne

S Leanne se v matematice učíme anglicky říct třeba plus (plus), mínus (minus), krát (times), děleno (divided by). Dává nám různé příklady a připravuje nám také různé soutěže. Také nás naučila geometrické tvary – čtverec (square), obdélník (rectangle), trojúhelník (triangle), kruh (circle).

Posledně jsme se s Leanne učili zlomky. Všechny z naší třídy to moc baví, je s ní zábava.

Martina Dostálová, 5. třída

 

  Další aktivitou, do které je rodilá mluvčí zapojená, je zvýšení komunikačních dovedností našich zaměstnanců. Zapojení se do této formy sebevzdělávání je zcela dobrovolné. 

   Pokud byste se chtěli o tomto projektu dozvědět víc, můžete se podívat na stránky společnosti Scio: janička.scio.cz.

  Za ZŠ Dašice Mgr. Lada Morávková