Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Pro rodiče > Informace k výskytu pedikulózy (veš dětská)

Informace k výskytu pedikulózy (veš dětská)Datum konání:
1.9.2018

Informace k výskytu pedikulózy (veš dětská)

   V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a pedagogických pracovníků.

Povinnosti rodičů:

  • okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, či hnid u dítěte
  • zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy
  • dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozího bodu

Povinnosti školy:

  • informovat rodiče
  • při výskytu vší, či hnid okamžitě informovat rodiče a dítě předat do péče rodičů k potřebnému zákroku

     Pro zvládnutí pedikulózy ve škole je nutná vzájemná informovanost a spolupráce s rodiči dětí. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. Pro případ, že rodiče posílají opakovaně do kolektivu dítě neodvšivené, MŠMT doporučuje,  aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.

Doporučujeme prostudovat dokument:

VŠI – PREVENCE A TERAPIE