Preventivní program

    V rámci  primární prevence zaměřené  na budování pozitivních vztahů ve třídě jsme pro žáky šestých tříd zajistili preventivní program, který realizovali pracovníci úseku primární prevence Magistrátu města Pardubic.

    Míša a Tomáš, jak jim děti mohly říkat, navštívili naše šesťáky celkem třikrát. Ve dvouhodinových programech měli pro děti připravené různé aktivity, které byly zaměřené na prohlubování vzájemných vztahů ve třídním kolektivu.  Třídní učitelé se některých  aktivit také účastnili, při jiných  byli pouze pozorovateli dění. Na posledním setkání si žáci vytvořili „obrazy“ ideálního spolužáka a spolužačky a třídní učitelé si zase mohli odnést návod na realizaci třídnických hodin, které mohou sloužit právě k tomu, aby se žáci ve škole cítili co nejlépe. Věříme, že se nám podaří třídnické hodiny smysluplně zařadit do vyučovacího procesu.

                                                             Věra Machtová, metodička primární prevence

 

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

Partnerská_škola_Fraus-page-001.jpg

Konktivita1.jpg

Konektivita2.jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz