Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Akce > Akce školy - archiv > 2014/2015 > Oranžová učebna

Oranžová učebna fyziky a chemie 

   Na konci dubna roku 2014 dostala Základní škola Dašice velmi příjemné oznámení. Byl jí na základě podané žádosti schválen finanční příspěvek ve výši 200 000,-Kč určený na modernizaci výuky fyziky a chemie. Finanční prostředky byly určeny na celkové zatemnění této učebny a na její vybavení takovými učebními pomůckami, které umožní praktické zaměření výuky obou předmětů. Kromě nového zatemnění jsme mohli do této učebny instalovat dataprojektor a notebook, promítací plátno a ozvučení, které budou sloužit k využití názorné prezentace práce s jednotlivými veličinami.

   Díky nákupu dalších pomůcek budou mít žáci možnost prakticky  vyzkoušet práci s měřící technikou a pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují fyziku a chemii, mohou tuto výuku směřovat k experimentálním úkolům. Celkově tedy bude podpořena výuka přírodovědně a technicky zaměřených předmětů.

   Děkuji touto cestou představitelům Nadace ČEZ za jejich podporu projektů, které pomohou zvýšit úroveň výuky na základních školách.

   Mé poděkování patří také firmě pana Josefa Vajera, jejíž zaměstnanci zdarma škole zajistili přívod elektrické energie k zatemnění a provedli odborné seřízení chodu zatemňovacích rolet.

                                      Mgr. Lada Morávková, ředitelka ZŠ Dašice