Preventivní program "Nech mě bejt" pro žáky VI. ročníku

   Dne 9. dubna se žáci 6. třídy v rámci čerpání dotace pro oblast prevence rizikového chování zúčastnili přednášky s názvem "Nech mě bejt". Jednalo se o preventivní program konaný v Domě dětí a mládeže v Pardubicích pod vedením paní policistky z městské policie.

  Program byl rozdělen do tří příběhů, přičemž každý vycházel z reálných událostí, které se staly během posledních 20-ti let u nás v České republice.

   První hraný příběh upozorňoval na nebezpečí pedofilie a vycházel z reálné události, kdy byl 12-ti letý chlapec unesen a zneužit.

 Druhý příběh žáky seznámil se šikanou, s bezohledností a nevšímavostí ostatních spolužáků a s tragickým koncem oběti.

  Třetí příběh přiblížil situaci, kdy útočník sledoval oběť až domů a násilím ji donutil otevřít byt, kde oběť zneužil.  Jednalo se o desetiletou dívku.

  Po každém videu následovala debata paní policistky s žáky, která byla vedena tak, aby děti donutila zamyslet se nad způsoby předcházení těmto situacím a v případě již vzniklé situace nad možnostmi řešení.

  Děti byly poučeny, jak reagovat v případě nebezpečí: nesedat si k cizímu člověku do auta, s neznámým člověkem komunikovat na vzdálenost, kdy je nemůže přepadnout či jakkoliv chytit, nedostat se do situace, kdy by zůstaly samy, např. ve výtahu s cizím člověkem, a vždy se snažit dostat k hloučku lidí, nezůstat s útočníkem o samotě. V případě šikany se svěřit osobě, které důvěřují nebo na pomocnou linku bezpečí.

   Je určitě na místě s tímto tématem děti neustále seznamovat a upozorňovat na možná nebezpečí.

 Eva Jandová

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

Partnerská_škola_Fraus-page-001.jpg

Konktivita1.jpg

Konektivita2.jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz