Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Akce > Akce školy - archiv > 2011/2012 > Koloběh vody

Koloběh vody

    Zemi říkáme „modrá planeta“, protože je zhruba ze tří čtvrtin pokryta vodou, která je nezbytná pro život na naší planetě. 97 % však představuje slaná voda v mořích a oceánech nebo voda ukrytá v ledovcích. Na sladkou vodu připadají pouze 3 %. Mnoho z nás ovšem bere jako samozřejmost, že kdykoliv si doma otočí kohoutkem, začne téci čistá pitná voda. Odkud a jak se do našich domácností pitná voda dostává a co se s ní stane, až z umyvadla odteče, se snažili zodpovědět žáci VIII. třídy v projektu nazvaném Koloběh vody ve vodárenství, při kterém společně vytvořili papírový model města s úpravnou pitné vody a čističkou použité odpadní vody. Hotový model poté vystavili k prohlédnutí a k zamyšlení v přízemí školy.

     Během tohoto projektu se „osmáci“ seznámili s úpravou pitné a odpadní vody, zopakovali si sítě geometrických těles, procvičili přesnost při rýsování, zapojili svoji fantazii, naučili se ještě lépe spolupracovat a vést svůj pracovní tým.

                                                                                    Filip Vlček