Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Škola > Aktuality > INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021Vážení rodiče a žáci,

informuji Vás, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření
od 27. 2. 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků v základních školách i pro žáky 1. a 2. ročníku a základní školy poskytují všem žákům vzdělávání distančním způsobem. Celý text MO přikládám v příloze.

 Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-1.-3.-2021-do-odvolání.pdf

 

Je i nadále povolena osobní přítomnost žáků při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání. Konzultace jsou i nadále pro žáky online připojení povinné.

 

Upřesnění pro naši školu:

Informace pro distanční výuku a online připojení pro 1. a 2. ročník předají rodičům třídní učitelky. O ošetřovné na dítě si lze zažádat elektronicky, škola nevystavuje potvrzení, odkaz v příloze z MŠMT.

 

Pro osobní konzultace ve škole pokračuje nastavený režim, vyučující se může měnit v závislosti na aktuální situaci.

Žákům, kteří dochází na osobní konzultace z okolních vesnic, vystavíme potvrzení.

 

Pobyt v budově školy je podmíněn dodržováním hygienických pravidel – viz MO ze 26. 3. 2021 (v příloze) - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob (včetně žáků) bez ochrany obličeje (nos a ústa) do prostor školy, za ochranu se považují respirátor nebo obdobný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC, dodržování vzdálenosti mezi osobami a desinfekce rukou.

 

Školní jídelna – žáci mohou odebírat jídlo do jídlonosičů – viz info na webu školy (odkaz JÍDELNA).

 

Při komunikaci s vyučujícími a vedením školy omezte osobní kontakt a využívejte elektronickou komunikaci (emaily, telefon).

 

Děkuji za spolupráci

Mgr. Lada Morávková, ř.š.