Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Akce > Akce školy - archiv > 2013/2014 > Akce kolektivu IX. tř.

Akce kolektivu IX. tř.

v průběhu školního roku 2013/2014 byly pro žáky IX. třídy připraveny  tyto MIMOŠKOLNÍ akce:

-         Planeta Země 3000 – zaměřeno na rozšíření zeměpisných znalostí

-         Poznávací zájezd do Velké Británie – zaměřeno na zeměpisné reálie a konverzaci v anglickém jazyce, rozšíření znalostí anglického jazyka

-         Tisíce let hudby- návštěva VČD Pardubice- zaměřeno na hudební výchovu

-         Království železnic Praha- exkurze-zaměřeno na technické vyučování

-         Dance show – VČD Pardubice- zaměřeno na estetickou taneční výchovu

-         Turisticko-branný kurz- Vltava- zaměřeno na tělesnou výchovu

-         IQLandia Liberec- třídní výlet- zaměřeno na interaktivní vyučování

 

Vedle výše uvedených mimoškolních akcí uspořádali žáci pod vedením třídní učitelky pro své vrstevníky v prostorách ZŠ tyto akce:

-         MŠ na ZŠ – zaměřeno na provedení žáků 1. tříd po škole, seznámení se s odbornými učebnami a vyzkoušení si některých aktivit (činnosti ve VV, TV, AJ, počítačový program aj.)

-         Školou chodí Mikuláš – žáci obešli žáky II.- VIII. ročníku- zaměřeno na tradice, předání nadílky

-         Olympijský desetiboj – žáci pomáhali vyučujícím na jednotlivých stanovištích- zaměřeno na tělesnou výchovu

 

Akce žáků na ZŠ a MIMO prostory ZŠ, které byly zrealizovány pod záštitou ZŠ:

-         Bílá pastelka – pomoc pro zrakově postižené – Tyflo centrum Pardubice

-         Květinový den – pomoc pro léčbu rakoviny- prodej kvítků

 

Účast třídy na OSTATNÍCH aktivitách, pořádaných ZŠ:

-         Den za kamerou – zaměřeno na mediální výchovu

-         Peer program – zaměřeno na prevenci sociálně patologických jevů

-         Prezentace SPŠ stavební z Hradce Králové – zaměřeno na volbu povolání

-         Pan Hrabě na ZŠ – zaměřeno na HV

-         Matematický klokan – kategorie kadet – zaměřeno na matematiku

-         Kyberšikana – beseda – zaměřeno na prevenci sociálně patologických jevů

-         Zlepšíme to sebepoznáním – projektové aktivity – zaměřeno na prevenci sociálně patologických jevů

-         Hrošiáda - někteří žáci- reprezentace ZŠ ve sportovní soutěži- TV zaměření

-         Prevence kriminality - Městská policie Bohdaneč- zaměřeno na prevenci sociálně patologických jevů

 

ÚČAST žáků na ŠKOLNÍCH PROJEKTECH:

-         Cestou po Evropě za 3 dny – prezentace – RAKOUSKO

-         Velikonoce na ZŠ

-         Ochrana člověka při mimořádných událostech – pomoc na jednotlivých stanovištích žáků

 

Celoroční projekt:

-  Pro vybrané žáky IX. a VIII. třídy byl pod vedením RNDr. A. Stránské zrealizován projekt ve spolupráci SPŠE v Pardubicích – připravené výukové programy v prostorách SPŠE Pardubice a na závěr se žáci zúčastnili exkurze do elektrárny Dlouhé Stráně

-  V úplném závěru školního roku žáci společně secvičili KULTURNÍ program pro SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ze ZŠ, při kterém jim následně byly předány šerpy a žáci převzali malý dárek a svá závěrečná vysvědčení.

Světla Svatoňová, třídní učitelka