Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Matematická soutěž > 5.kolo

5.kolo

Zadání pro 6.třídu

   Narýsuj obdélník ABCD, který má délku 6 cm a šířku rovnu polovině délky. Dále narýsuj osu o, která prochází bodem C a zároveň polovinou strany AB. Polovinu strany AB sestroj pomocí kružítka a označ jí písmenem S. Poté sestroj obraz obdélníku ABCD v osové souměrnosti podle osy o. Vzniklý obrazec označ odpovídajícími písmeny A/B/C/D/. Vypočítej obsah obrazce SBCB/.

Řešení

Úspěšní řešitele:

- Adámková Pavla

 

Zadání pro 7.třídu

    Z dřevěné desky odříznul truhlář 90 cm a zbytek rozřezal na 3 části v poměru     3 : 4 : 5. Nejkratší část měřila 45 cm. Vypočítej počáteční celkovou délku dřevěné desky.

Řešení

Úspěšní řešitele:

- Teplá Veronika

- Čepek Karel

- Kučerová Hanka

 

Zadání pro 8.třídu

     Honza  vystřihl z listu papíru dvanáctiúhelník a složil z něj krabičku (viz obrázky).  Urči objem této krabičky a množství papíru v dm2 potřebné na její výrobu.

Řešení

Úspěšní řešitele:

- Buchtele Daniel

Hledat

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz