Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Akce > Akce školy - archiv > 2011/2012 > Všestary 2011

Všestary 2011

        V rámci svého nejoblíbenějšího předmětu (dějepis, pozn. red.) navštívili 31. října 2011 žáci šestých tříd posíleni částí sedmé a osmé třídy Centrum experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové, aby si zde doplnili a rozšířili vědomosti o životě pravěkých zemědělců.

      Společně jsme úspěšně zvládli všechny počáteční obtíže, podařilo se nám sehnat pana řidiče, který už sice čekal před základní školou (ale v Dolní Rovni, pozn. red.).

      V neolitické vesničce si žáci vyzkoušeli broušení kamene, okopávání políčka dřevěnými motykami, výrobu látek, sekání bronzovými sekyrkami, shlédli pece na výrobu keramiky, rondel, sloupový dům, polozemnici nebo čluny expedic Monoxylon. Všichni zdařile překonali nástrahy, které jim pravěká vesnice přichystala, nikdo nespadl do hliníku (jáma na hlínu, pozn. red.) ani do studny, nikdo si nevyřizoval účty pravěkými zbraněmi nebo zemědělskými nástroji.

     Poté už nás čekal „návrat z virtuálního do skutečného světa, ze světa lidských doteků s artefakty a atmosféry vytvořené přítomností přírody a rekonstruovaných objektů.“ (viz www.zivaarcheologie.cz)

                                                                                        Mgr. Jitka Vaňousová