Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Akce > Akce školy - archiv > 2015/2016 > Spolupráce se SPŠE

Spolupráce se SPŠE a VOŠ Pardubice pokračovala také v letošním školním roce

   Vedení SPŠE a VOŠ Pardubice a ZŠ Dašice pokračovalo ve spolupráci při propagaci technických věd mezi žáky druhého stupně základní školy. Praktická cvičení se uskutečnila v obou školách. Bylo-li možné transportovat pomůcky k dětem, realizovala se praxe v základní škole. V opačném případě se přesunuli žáci za pomůckami do Pardubic. Ti nejšikovnější se mohli opět zúčastnit soutěží a porovnat svoje schopnosti s žáky jiných škol. O tom, co pro žáky připravili pedagogové SPŠE a VOŠ, se můžete dočíst v následujících článcích, jejichž autory jsou žáci VII., VIII. a IX. třídy. Děkuji vedení každé jednotlivé školy, že umožnilo žákům získat bohaté praktické dovednosti.

RNDr. Anna Stránská

 

   Dne 26. ledna se naše skupina sestávající z žáků VIII. a IX. třídy zúčastnila soutěže na Střední odborné škole elektrotechnické v Pardubicích. Po příchodu jsme byli rozděleni do skupin a zástupci školy nás odvedli na pracoviště. Mistr nám vysvětlil, že máme za úkol sestavit elektronickou hrací kostku v co nejkratším čase tak, aby byla funkční. Když jsme si s něčím nevěděli rady, mohli jsme se obrátit na žáky elektrotechny, kteří nám vždy ochotně pomohli. Při pájení panovala příjemná atmosféra a mnohdy jsme se zasmáli, když někdo z nás komicky zpackal svou práci, nebo se vztekal, že mu to nejde. Po sestrojení kostky každý z nás ukázal své dílo mistrovi, který ho ohodnotil dle vzhledu a následně nás buď poslal zpět, abychom upravili nepovedené části, nebo řekl, ať jdeme vyzkoušet funkčnost výrobku. Nakonec se nám všem povedlo zdárně ukončit svou práci a mistr vyhlásil pořadí nejzručnějších žáků. Každý z nás dostal ceny v podobě propisky a reflexního náramku. Mezitím, co jsme čekali, až budou hotoví i žáci na jiných pracovištích, nás mistr provedl různými zajímavými učebnami a vysvětlil, k čemu se který stroj používá. Vyhlášení proběhlo v místnosti s pódiem, kde následně proběhlo vyhlášení vítězů. Nejprve byli oceněni nejlepší dva z každé dílny a poté trojice celkových vítězů. Všichni sklidili potlesk a každý dostal ceny, na kterých elektrotechna opravdu nešetřila. Z naší školy se nejlépe umístili deváťáci Tomáš Jirout a Patrik Pošvář. Všichni jsme odcházeli spokojení a s úsměvem na tváři. Cestou na autobus jsme si koupili něco dobrého a jelo se domů. Závěrem je nutné dodat, že to byla opravdu skvělá, zábavná a naučná akce a tímto chceme poděkovat naší úžasné paní učitelce Anně Stránské, protože bez ní bychom o tento jedinečný zážitek přišli.

Magda Karlová a Anička Vránková

 

    Dne 12. 2. 2016 v pátek přijela do školy návštěva ze Střední průmyslové školy elektrotechnické z Pardubic. VII. třída se rozdělila do dvou skupin. Jedna skupina zůstala v naší třídě a druhá šla do učebny chemie a fyziky. Co se dělo v první skupině? V první skupině jsme hned ze začátku šli ven a zkoumali jsme termokameru, pomocí této věcičky jsme našli  auto našich lektorů. Když jsme přišli z venku, tak jsme se naučili, jak fungují binární hodiny, to jsou diody, které problikávají v určitém intervalu, a tak zjistíme, kolik je hodin. Také jsme programovali roboty, a pak se dívali, jak se pohybují a jestli se pohybují tak, jak jsme chtěli. Po krátké přestávce jsme trénovali náš postřeh mačkáním velkého tlačítka a zastavením tak běhacího světýlka, které běhalo po barevné diodové liště. Pán, který k nám přišel, byl milý a moc jsme si to s ním užili. Co se dělo ve druhé skupině? Naše skupina se přemístila do učebny chemie a fyziky. Tam jsme dostali destičky, ve kterých byla schémata s elektrickými obvody. Poté jsme dostali Voltíka II. Voltík je stavebnice obsahující elektronické součástky, ze kterých se sestavují elektronické obvody. Vyzkoušeli jsme si zapojit drátky podle toho, co nám lektoři nadiktovali. Když jsme vše dobře zapojili, mohli jsme vidět: prolínání barev, bzučák s velkým tónovým rozsahem, metronom a spoustu dalších obvodů. Celé naší třídě se to moc líbilo a byli jsme rádi, že pro nás škola tuto akci zorganizovala.

Adéla Bunčeková, Sabina Maclová, Terezie Pešková, Iva Fialová

 

    Ve středu 17. 2. 2016 navštívili zástupci žáků a učitelů SPŠE VIII. třídu ZŠ Dašice. Přivezli s sebou potřebné materiály a nářadí k uskutečnění praktických pokusů. Nejprve nás seznámili s pracemi při pájení a vysvětlili bezpečnost práce. Potom jsme si chvíli zkoušeli pájení. Jako příjemnou zajímavost nás nechali vyrobit blikající destičku. Nejprve jsme si provrtali otvory do základní destičky. Potom jsme obdrželi sáček s elektrosoučástkami. Pod dohledem odborníků jsme změřili hodnotu dvou typů odporů a ty jsme vsadili do destičky a z rubové strany připájeli. Když byla s touto prací hotova celá třída, mohli jsme pokračovat vsazováním a připájením LED diod a kondenzátorů. To byla dost zdlouhavá práce. Nakonec jsme připájeli do destičky dva vodiče. Jeden měl kladnou a druhý zápornou polaritu. V závěru celé akce jsme si vyzkoušeli funkčnost zhotoveného zařízení. Kdo měl zařízení funkční, radoval se z blikajících diod. Některé výrobky se však nevydařily a nastalo hledání chyby a oprava.

  Po třech vyučovacích hodinách jsme provedli úklid svých pracovišť, poděkovali jsme zástupcům SPŠE za příjemné seznámení s pracemi při výrobě elektrotechnických dílů. Celá akce byla velice zajímavá a je možné, že některého žáka zlákala k budoucímu studiu technické školy.

Renata Ždímalová

 

    Dne 11. května jsme se dostali na SPŠE v Pardubicích, zde jsme měli možnost vyzkoušet si zapojit zásuvku, vypínač, světlo a další. Moc se nám to líbilo a všichni jsme si pochvalovali přístup našeho dozoru. Samotné zapojování už bylo, teda aspoň pro většinu, vcelku lehké. Dostali jsme schéma zapojení, zásuvku, vypínače a neořezané kabely, které jsme si museli v průběhu práce oříznout dle potřeby. Na konci práce nám všem vyzkoušeli výtvory, a co si pamatuji, tak to všem fungovalo, jak má. Celkově to byl povedený den, všichni jsme si to užili, něco jsme se i naučili a poznali, jaké to je na elektrotechně a jak to tam vypadá.

Kuba Bunček

2016-01-26 12.12.08.jpg

2016-01-26 11.45.26.jpg 2016-01-26 11.57.44.jpg
2016-02-19 10.06.12.jpg 2016-03-04 10.03.08.jpg
2016-03-04 10.05.39.jpg 2016-03-04 10.04.11.jpg
2016-02-19 10.11.28.jpg 2016-02-17 09.51.07.jpg