Informace pro rodiče 

 Vážení rodiče,

   v přiložené tabulce najdete přehled konzultačních hodin našich pedagogických pracovníků. Tyto hodiny jsou určeny jako další příležitost pro ty žáky, kteří by potřebovali pomoc v oblasti porozumění učivu. Podmínky účasti na konzultaci:

  1. žák při hodině spolupracuje, dává pozor, nevyrušuje a je připraven (nechybí mu pomůcky),
  2. žák se předem (alespoň jeden den dopředu) na konzultaci přihlásí, aby nedocházelo k souběhu několika zájemců o konzultaci a aby se pedagog mohl věnovat dítěti opravdu individuálně.
Lukáš Budínský pondělí 14,05 - 14,50 hod.
Jitka Vaňousová pondělí 13,15 - 14,00 hod.
Světla Svatoňová úterý 12,25 - 13,10 hod.
Anna Stránská čtvrtek 15,00 - 15,45 hod.
Jana Tůmová pondělí 15,00 - 15,45 hod.
Filip Vlček úterý 14,50 - 15,35 hod.
Lada Kudláčková středa 13,30 - 14,15 hod.
Martina Kovářová středa 12,25 - 13,10 hod.
Jana Lorencová čtvrtek 11,30 - 12,15 hod.
Kamila Selby pondělí 14,00 - 14,45 hod.
Květa Ševčíková středa 13,30 - 14,15 hod.
Jana Štěpánková úterý 11,30 - 12,15 hod.
Lada Louženská úterý 12,25 - 13,10 hod.
Lada Morávková pondělí 12,25 - 13,10 hod.
Jana Vondroušová středa 11,30 - 12,15 hod.
Veronika Bakešová úterý 12,25 - 13,10 hod.
Michaela Blajdová čtvrtek 11,30 - 12,15 hod.

Mgr. Lada Morávková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

olej.jpg

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Žádám všechny rodiče a další návštěvníky areálu ZŠ a MŠ Dašice, aby respektovali dopravní značku ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL, která je umístěna u vjezdu ke škole. Zvýšíte tím bezpečnost všech dětí, které se v tomto prostoru pohybují.

Děkuji Vám za ohleduplnost k našim nejmenším.

Mgr. Lada Morávková, ředitelka ZŠ Dašice

---------------------------------------------------------------------------------------

Informace k výskytu pedikulózy (veš dětská)

   V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a pedagogických pracovníků.

Povinnosti rodičů:

  • okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, či hnid u dítěte
  • zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy
  • dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozího bodu

Povinnosti školy:

  • informovat rodiče
  • při výskytu vší, či hnid okamžitě informovat rodiče a dítě předat do péče rodičů k potřebnému zákroku

     Pro zvládnutí pedikulózy ve škole je nutná vzájemná informovanost a spolupráce s rodiči dětí. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. Pro případ, že rodiče posílají opakovaně do kolektivu dítě neodvšivené, MŠMT doporučuje,  aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.

Doporučujeme prostudovat dokument:

VŠI – PREVENCE A TERAPIE

--------------------------------------------------------------------------------

ŠVP

Školní vzdělávací program Základní školy Dašice, okres Pardubice s motivačním názvem „Škola pro život“ je pro veřejnost zpřístupněn v kanceláři ředitelky školy. Přístup zajistí Mgr. Lada Morávková, ředitelka školy, Mgr. Lada Louženská, zástupkyně ředitelky školy, Bc. Ivana Marčíková, ekonomka školy. Kontakt: 466 951 644

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

Partnerská_škola_Fraus-page-001.jpg

Konktivita1.jpg

Konektivita2.jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz