Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Škola > Aktuality > Celoškolní projekt Finanční gramotnost

Celoškolní projekt Finanční gramotnostCeloškolní projekt Finanční gramotnost jsme měli naplánovaný již před dvěma lety. Bohužel jsme ho museli z důvodu různých omezení dvakrát odložit.

Smyslem projektu je

  1. Nechat žáky nahlédnout do problematiky fungování malé firmy, neboť si musí zpracovat prodejní plán a prakticky si vyzkoušet své produkty propagovat a prodat.
  2. Žáci jsou promícháni napříč ročníky a třídami – spolupracovat tedy budou starší s mladšími. Lépe se tak poznají, naváží „pracovní“ kontakty, které snad povedou i k dobrým vztahům v běžném školním životě.

Na začátku projektu – tedy první školní týden – byli žáci rozděleni do týmů. Každý pracovní tým dostal svého dospělého garanta, který bude dětem dělat projektového průvodce. Týmy se sešly na jednu hodinu v pátek 9. září, aby se domluvily na svém pracovním plánu.

14. září jsou pro žáky 7. – 9. ročníku připraveny prakticky zaměřené semináře na různá témata, která se k FiG váží – například Cenotvorba, Podnikání, Personalistika, Reklama a marketing, Zákonitosti trhu, Bankovní produkty …. . Na seminářích získané dovednosti starší žáci zužitkují při organizaci práce svých týmů.

V průběhu září, října a listopadu budou žákovské pracovní skupiny pracovat na svých produktech a jejich propagaci. Celý projekt vyvrcholí 23. listopadu, kdy budeme slavit jednak 60. výročí otevření školy a zároveň žáci budou mít možnost prezentovat výsledky své práce.

Poslední aktivitou projektu bude vyhodnocení, jak pracovní skupiny obstály v konkurenci a jak se jim vedlo při organizaci jednotlivých fází projektu.

Finančně tento projekt, ostatně jako již mnoho dalších, podpoří Společnost přátel ZŠ Dašice. Určitě uvítáme pomoc rodičů (prarodičů) a to především formou sdílení zkušeností.

Pevně věříme, že i tento projekt bude pro naše žáky přínosem, že si spolupráci užijí, možná naváží nová přátelství a snad zjistí, že podnikání má také svá úskalí.

Mgr. Lada Morávková