Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Škola > Aktuality > Info k výuce od 12. 4. 2021

Info k výuce od 12. 4. 2021Vážení rodiče,

na základě MO vydaného MZd dne 6. 4. 2021 bude výuka s platností od 12. 4. 2021 pro žáky 1. stupně probíhat v rotačním režimu (týden prezenčně a týden distančně):

12. 4. – 16. 4. a každý lichý týden prezenčně žáci 1. a 2. ročníku,

19. 4. - 23. 4. a každý sudý týden prezenčně žáci 3. – 5. ročníku.

Dětem bude umožněna ranní družina od 6.30 hodin v hlavní budově školy, odpolední družina bude probíhat v odděleních školní družiny. V ranní i odpolední družině budou zachovány homogenní skupiny podle tříd. Ve škole i v ŠD žáci musí nosit respirátory minimálně třídy FFP2 nebo zdravotnickou maskou normy ČSN EN 14683+AC

Prezenční výuky se může účastnit žák, který nemá příznaky onemocnění COVID-19. Žáci ve škole podstoupí dvakrát týdně testování prostřednictvím neinvazivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV_2. První testování proběhne vždy v pondělí, druhé ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu. Pokud nebude žák tyto dny ve škole přítomen, bude testován 1. den osobní přítomnosti ve škole. Žák bude poučen před testováním o jeho průběhu, testovat se bude sám, pedagogický dohled bude na průběh testování dohlížet.

Prezenční vzdělávání bude umožněno také žákům, kteří doloží potvrzení, že

  1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného MO MZd a od 1. pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV_19 nebo RT-PRC testu na přítomnost SARS-CoV_2 neuplynulo více než 90 dní – potvrzení vydává dětský lékař,
  2. mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV_2 nebo RT – PCR testu na přítomnost SARS-CoV_2, který není starší 48 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotnických služeb podle aktuálně platného MO MZd.

V případě, že bude některý žák pozitivně testován, škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením data a času provedení testu a je povinna kontaktovat zákonného zástupce. Zákonný zástupce je povinen si dítě ve škole vyzvednout a telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu dětského lékaře.

Pokud má žák pozitivní výsledek testu mimo školu (RT-PCR nebo POC antigenního testu a má příznaky onemocnění COVD-19) a byl 2 dny před provedením testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

Škola zasílá KHS seznam žáků, kteří byli v kontaktu s dítětem s pozitivním PCR testem, KHS nařídí žákům karanténu.

V případě, že některý žák ve třídě bude mít antigenní test pozitivní v pondělí, jde na PCR test, ostatní žáci pokračují v běžné prezenční výuce. V případě, že žák má pozitivní antigenní test ve čtvrtek,  všichni ostatní žáci, kteří s tímto žákem byli ve třídě 2 dny před provedením testu, přejdou na distanční formu vzdělávání do doby, kdy se daný žák prokáže negativním RT-PCR testem. Pokud bude výsledek PCR testu pozitivní, bude všem žákům třídy nařízena karanténa.

Pro žáky, kteří nenastoupí pro nesouhlas s testováním k prezenční výuce, budou pedagogové dávat na Školu v pyžamu vždy ve středu a v pátek zpětně práci za celý týden. Tito žáci mohou využít individuální konzultace ve škole a budou pozváni k individuálnímu přezkoušení ve škole – bez testu a za dodržení platných opatření (ochrana nosu a úst respirátorem FFP2 nebo zdravotnickou maskou normy ČSN EN 14683+AC).

 

Odkaz na instruktážní video k testování: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob bude minimalizován jejich kontakt se žáky a  pracovníky školy v prostorách školy. 

 

Děkuji všem rodičům za trpělivost a pochopení. Na naše žáky se těšíme a věřím, že i tuto změnu se nám povede zrealizovat s co nejmenšími problémy.

 Mgr. Lada Morávková