Hledat

Drobečková navigace

Mimořádné opatření > Pro žáky > Studijní materiály > 6. ročník

6. ročník

Český jazyk

od 13. 3. 2020 - info_samostudium

od 13. 3. 2020 - 6AB_ct_list_recke_baje

od 13. 3. 2020 - 6._AB_opakovani_prid_jmen

od 13. 3. 2020 6AB_nové_učivo_přípona_ský

https://drive.google.com/drive/folders/1vINus0sgiItdxuRdbNOI2ZD73rgoe3TL

od 19. 3. 2020 - 5.trida_i_6.trida_Zájmena

od 19. 3. 2020 - 5.+6.třida_klíč_k_prezentaci_zájmena

od 26. 3. 2020 - 5.+_6.tř._procvicovani_zajmen.docx


Kdo přečte knihu na referát, sepíše krátký zápis: Autor, název, charakter hlavních postav, stručně téma knihy, popis oblíbené příhody, zhodnocení knihy.

Prosím ty, kteří se ještě neozvali, aby mi poslali na e-mail alespoň stručnou informaci, jak češtinu zvládají (zejména o 6. A toho moc nevím).

U testových úloh Vás kvůli rychlejší kontrole i zpětné vazbě prosím o elektronické vyplnění testů. Po odeslání tak žák rovnou uvidí správné odpovědi a jejich odůvodnění. Pokud dítě skutečně nemá možnost vyplnit test na počítači/mobilu, dá se vedle otevřeného testu kliknout levým tlačítkem myši a dát možnost tisk. Ať žáci využijí při vyplňování cvičení na zájmena prezentaci z minulého týdne.


Testy: 
Zájmena 5. i 6. třída: https://forms.gle/2v1JthZgc9sA4tCN8
Přídavná jména 6. třída: https://forms.gle/iPbScT2i4cXBPQs46

Matematika

od 13. 3. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.BMatematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_1z

od 19. 3. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_2z.

Sken učebnice - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_učebnice_2z.

od 26. 3. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_3z

Anglický jazyk - 6.A

od 13. 3. 2020 - 6.A

od 13. 3. 2020 - plist6a , plist6b , plist6c 

od 26. 3. 2020 - 6.A_aj , 6.A_Aj2 , 6.A_seznamsloves , 6.A_nepr.slovesa

Anglický jazyk - 6.B

od 13. 3. 2020 - 6.B.

od 19. 3. 2020 - 6.B

od 26. 3. 2020 - 3rd_week_6.B

Přírodopis 

od 13. 3. 2020 - VI._A_A_VI.B_PŘ 

OD_19._3._2020_VI.A_A_VI.B_PŘ_-_NOVÁ_LÁTKA

OD_19._3._2020_VI.A_A_VI.B_PŘ_-_VÝKLAD_NOVÉ_LÁTKY_PAVOUKOVCI

OD_26._3._2020_VI.A_A_VI._B_PŘ_-_ÚVOD

OD_26._3._2020_VI.A_A_VI.B_-_ÚKOL_Č._1_-_KROUŽKOVCI

OD_26._3._2020_VI.A_A_VI.B_-_ÚKOL_Č._2_-_PAVOUKOVCI

OD_26._3._2020_VI.A_A_VI.B_-_ÚKOL_Č._3_-_PAVOUKOVCI_I_KROUŽKOVCI

Fyzika - VI.A

od 13. 3. 2020 - Fyzika_VI.A

od 19. 3. 2020 - Fyzika_VI.A_-_2z.

od 26. 3. 2020 - Fyzika_VI.A_-_3z

od 26. 3. 2020 - Fyzika_VI.A,_pracovní_list_4A , Fyzika_VI.A,_pracovní_list_4B

Fyzika - VI.B

od 19. 3. 2020 - Fy-6.trida

od 26. 3. 2020 - 2fy-6trida

Zeměpis 

od 13. 3. 2020 - ZEMĚPIS 6.

od 26. 3. 2020 - Zeměpis_6A,_6B-doma

od 26. 3. 2020 - ZE6_2._část_kraj._sf

Výchova ke zdraví

od 13. 3. 2020 - VI._B_VKZ

od 13. 3. 2020 - Výchova_ke_zdraví_6.A

Dějepis

od 13. 3. 2020 - Dějepis_6_-_požadavky

od 19. 3. 2020 - Dějepis_-6.

od 19. 3. 2020 - dějepis_-_6.

od 26. 3. 2020 - dějepis_6._tř.

od 26. 3. 2020 - Městský stát Sparta

Tělesná výchova

Tělocvik

Pracovní činnosti

našim_strávníkům - úkol od školní jídelny