Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Pro žáky > Studijní materiály > 6. ročník

6. ročník

Český jazyk

od 13. 3. 2020 - info_samostudium

od 13. 3. 2020 - 6AB_ct_list_recke_baje

od 13. 3. 2020 - 6._AB_opakovani_prid_jmen

od 13. 3. 2020 6AB_nové_učivo_přípona_ský

https://drive.google.com/drive/folders/1vINus0sgiItdxuRdbNOI2ZD73rgoe3TL

od 19. 3. 2020 - 5.trida_i_6.trida_Zájmena

od 19. 3. 2020 - 5.+6.třida_klíč_k_prezentaci_zájmena

od 26. 3. 2020 - 5.+_6.tř._procvicovani_zajmen.docx

Kdo přečte knihu na referát, sepíše krátký zápis: Autor, název, charakter hlavních postav, stručně téma knihy, popis oblíbené příhody, zhodnocení knihy.

Prosím ty, kteří se ještě neozvali, aby mi poslali na e-mail alespoň stručnou informaci, jak češtinu zvládají (zejména o 6. A toho moc nevím).
U testových úloh Vás kvůli rychlejší kontrole i zpětné vazbě prosím o elektronické vyplnění testů. Po odeslání tak žák rovnou uvidí správné odpovědi a jejich odůvodnění. Pokud dítě skutečně nemá možnost vyplnit test na počítači/mobilu, dá se vedle otevřeného testu kliknout levým tlačítkem myši a dát možnost tisk. Ať žáci využijí při vyplňování cvičení na zájmena prezentaci z minulého týdne.

Testy: 
Zájmena 5. i 6. třída: https://forms.gle/2v1JthZgc9sA4tCN8
Přídavná jména 6. třída: https://forms.gle/iPbScT2i4cXBPQs46

 

od 2. 4. 2020 - U zájmen stačí zaslat jen odpovědi ze cvičení 1 a 4 - nemusí se tisknout. Zbytek je jen na procvičení - kdo bude chtít, pošlu správné odpovědi. U čtení stačí pouze poznamenat si správné odpovědi do školního sešitu, posílat nemusíte.

6.trida_zajmena_3.4. , 6.tr_cteni_baje

 

od 9. 4. 2020

6.tr_trideni_zajmen , 6.tr_velikonocni_ukol_komiks

 

od 16. 4. 2020

Zopakujte si pravopis zájmen buď podle přiložené prezentace, nebo podle učebnice na stranách 58 a 59
První část prezentace je k dispozici i jako video s výkladem: https://youtu.be/363XaIvGiNA - určeno je to pro 5. třídu, ale můžete to také využít k opakování. 
Do sešitu si vypracujte cvičení z učebnice: 58/3, 59/5, 1 a) i b)
V pracovním sešitě vypracujte celou stranu 18.
Část zadaných cvičení budeme procházet v on-line hodinách ve středu a v pátek.

5.+6.tr.Pravopis_zájmen

 

od 23. 4. 2020

Dokončete cvičení na zájmena v pracovním sešitě: 19/5, 6, 7
Kdo nechodí na on-line hodiny, přepíše si do sešitu cvičení z učebnice na str. 60/5 a), b) a 61/4
Pro oživení pravopisu si můžete opět použít výuková videa pro 5. třídu: 
https://youtu.be/cw-RIKbd_dU , https://youtu.be/kYyi9ajI_II
Nebo si projděte prezentaci - POZOR, změnila jsem ještě trochu závěr, je podrobnější.

 

od 30. 4. 2020

Napsat diktát -  - červeně opravit podle videa, zakroužkovat zájmena a určit jejich druh.
Pozor! Diktát je dlouhý, můžete ho rozdělit i do více dní.

Přečtěte si na str. 65 v učebnici, jak se rozlišují číslovky na určité a neurčité a jak rozeznáme jejich druhy, kdo nechodí na on-line hodiny roztřídí do sešitu modře zvýrazněné číslovky v textu na str. 65.
Všichni si vyplní pracovní sešit 20/1 a tabulku pod tím (cvičení 2 už ne).
Nastudujte si ze str. 66 v učebnici, kdy se za číslovkou píše tečka, kdo nechodí na on-line hodiny, přepíše do sešitu cvičení 66/2 a) i b)

 

od 7. 5. 2020

Zahrajte si tyto hry a pošlete mi, jak jste v nich byli úspěšní, nebo jak Vám celkově šly.
Pokud nemáte možnost hry hrát, napište mi a já vám vložím jejich texty do dokumentu, který půjde vytisknout.
Vypracujte si čtenářský list na opakování zájmen a číslovek.
Pokud se neúčastníte on-line hodin, nastudujte si na straně 65 v pracovním sešitě skloňování základních číslovek a do sešitu přepište cvičení z učebnice: 67/2, 3 a 68/4, 5
Tato látka je také vysvětlená na youtube v cyklu Tabule pro kebule:
 
od 14. 5. 2020
Vyplňte test na pravopis zájmen: https://forms.gle/VsaHYxdH6ks5xYsw5  (test se dá i vytisknout po kliknutí pravým tlačítkem myši, ale lepší je ho rovnou vyplnit - vidím hned výsledky a nemusí se to složitě posílat)
Zahrajte si tuto hru na procvičování číslovek: https://chapes.cz/share.php?id=1433 a napište mi, jak jste byli úspěšní
Zopakujte si pravopis podle tabulky na straně 4 v pracovním sešitě a vyplňte všechna zbylá cvičení na stranách 4 a 5 (minimálně 4 z nich už máme hotová z hodin).
Kdo nechodí na on-line hodiny přepíše cvičení z učebnice: 69/1, 2
 
od 21. 5. 2020
Vyplňte přiložený pracovní list na opakování číslovek, je v pdf - pokud by ho někdo chtěl poslat ve Wordu, aby mohl doplňovat elektronicky, napište.
Vyplňte cvičení 1 a 2 v pracovním sešitě na str. 21
Dodělejte cvičení 3 a 4 na stranách 1 a 2 v pracovním sešitě (část začneme v on-line hodině) a podtrhejte vlnovkou všechna slovesa.
Kdo nechodí na on-line hodiny, přečte si opakování teorie ke slovesům na straně 71 a 78 v učebnici (růžový rámeček), vyplní cvičení 1 na str 71 a u prvních 10 slovesných tvarů určí osobu, číslo a čas (vynechte tvary podmiňovacího způsobu začínající "aby").
S opakováním vědomostí může pomoci i toto video:https://www.youtube.com/watch?v=1qBQhycQSEM
 
 
 
od 4. 6. 2020 - 6.tr_cteni_draci_polevka
Úkol je platný pro všechny žáky. Ti, kteří se vrací do školy, si jej přinesou vyplněný v úterý 16. 6. Ostatní jej odešlou ke kontrole jako
doposud.
Těm, kteří nepůjdou do školy, nabízím náhradou online hodiny vždy v pondělí a ve čtvrtek od 10:00 na adrese, kterou jsme používali s 6.A. Vše, čím se
bude školní výuka lišit od online výuky, pošlu dodatečně e-mailem, nebo vložím na stránky školy.
Matematika

od 13. 3. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.BMatematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_1z

od 19. 3. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_2z.Matematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_2z

Sken učebnice - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_učebnice_2z.

od 26. 3. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_3zMatematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_3z

od 2. 4. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_4zMatematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_4z

od 9. 4. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_5z

od 16. 4. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_6zMatematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_6z

od 23. 4. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_7z , Matematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_7z

od 30. 4. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_8zMatematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_8z

od 7. 5. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_9zMatematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_9z

od 14. 5. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_10zMatematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_10z

od 21. 5. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_11zMatematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_11z

od 28. 5. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_12zMatematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_12z

od 4. 6. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_13z , Matematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_13z

od 11. 6. 2020 - Matematika_VI.A_a_VI.B_-_14z , Matematika_VI.A_a_VI.B_-_řešení_14z

Anglický jazyk - 6.A

od 13. 3. 2020 - 6.A

od 13. 3. 2020 - plist6a , plist6b , plist6c 

od 26. 3. 2020 - 6.A_aj , 6.A_Aj2 , 6.A_seznamsloves , 6.A_nepr.slovesa

od 2. 4. 2020 - 6.A_Aj

od 2. 4. 2020 - 6.slovicka , 6.osmismerka , 6.krizovka , 6.domino

od 9. 4. 2020 - 6.A.Aj , 6.A.Aj.1 , 6.A.Aj.2 , 6.A.Aj.slovesa

od 16. 4. 2020 - 6.A.Aj1 , 6.Aj.zapis.do.sesitu , 6.A.Aj

od 23. 4. 2020 - 6.A.Aj , 6.A.1 , 6.A.Aj.2 , 6.A.Aj._slovesa , 6.Aj.zapis.do.sesitu

od 30. 4. 2020 - 6.A.Aj , 6.A.Aj.1 , 6.A.Aj.zapis.do.sesitu , 6.A.Aj.slovesa

od 7. 5. 2020 - 6.A.Aj , 6.A.Aj.zapis.do.sesitu , 6.A.Aj.slovesa , 6.A.Aj.1 , 6.A.Aj.2

od 14. 5. 2020 - 6.A.Aj , 6.A.Aj.zapis.do.sesitu , 6.A.Aj.1 , 6.A.Aj.2

od 21. 5. 2020 - 6.A.Aj , 6.A.Aj.slovnicek , 6.A.Aj.1 , 6.A.Aj.2

od 28. 5. 2020 - 6.A.Aj , 6.A.Aj.1 , 6.A.Aj.2 , 6.A.Aj.zapis1 , 6.A.Aj.zapis2

od 4. 6. 2020 - 6.A.Aj , 6.A.Aj.1 , 6.A.Aj.2

od 11. 6. 2020 - 6.A.Aj , 6.A.Aj.1 , 6.A.Aj.2

Anglický jazyk - 6.B

od 13. 3. 2020 - 6.B.

od 19. 3. 2020 - 6.B

od 26. 3. 2020 - 3rd_week_6.B

od 2. 4 .2020 - 4th_week_6.B , WocaBee_pristupy

od 9. 4. 2020 - HOPPY_EASTER_TIME_DEAR_STUDENTS_class_6.B

od 16. 4. 2020 - Hello_children_6.B

od 23. 4. 2020 - Hello_class_6.B

od 30. 4. 2020 - Hello_dancers_of_class_6.B

od 7. 5. 2020 - Hello_girls_and_boys_in_class_6.B

od 14. 5. 2020 - May_6.B13.5.

od 21. 5. 2020 - May_6.B20.5.

od 4. 6. 2020 - June_class_6.B

Přírodopis 

od 13. 3. 2020 - VI._A_A_VI.B_PŘ 

OD_19._3._2020_VI.A_A_VI.B_PŘ_-_NOVÁ_LÁTKA

OD_19._3._2020_VI.A_A_VI.B_PŘ_-_VÝKLAD_NOVÉ_LÁTKY_PAVOUKOVCI

OD_26._3._2020_VI.A_A_VI._B_PŘ_-_ÚVOD

OD_26._3._2020_VI.A_A_VI.B_-_ÚKOL_Č._1_-_KROUŽKOVCI

OD_26._3._2020_VI.A_A_VI.B_-_ÚKOL_Č._2_-_PAVOUKOVCI

OD_26._3._2020_VI.A_A_VI.B_-_ÚKOL_Č._3_-_PAVOUKOVCI_I_KROUŽKOVCI

OD_2._4._2020_VI.A_A_VI.B_PŘ

OD_9._4._2020_VI.A_A_VI.B_PŘ

OD_16._4._2020_VI.A_A_VI.B_PŘ

OD_23._4._2020_DO_6._5._2020_VI.A_A_VI.B_PŘ. , PRACOVNÍ_LIST_VČELA

OD_7._5._2020_DO_20._5._2020_VI.A_A_VI.B__PŘ , OD_7._5._2020_VI.A_A_VI.B_KOLÁŽ_2

OD_21.5._DO_3._6._2020_VI.A_A_VI.B_PŘ

OD_4._6._DO_16._6._2020_VI.A_A_VI.B_PŘ

Fyzika - VI.A

od 13. 3. 2020 - Fyzika_VI.A

od 19. 3. 2020 - Fyzika_VI.A_-_2z.

od 26. 3. 2020 - Fyzika_VI.A_-_3zFyzika_VI.A_-_řešení_3z

od 26. 3. 2020 - Fyzika_VI.A,_pracovní_list_4A , Fyzika_VI.A,_pracovní_list_4B

od 2. 4. 2020 - Fyzika_VI.A_-_4z

od 9. 4. 2020 - Fyzika_VI.A_-_5z

od 16. 4. 2020 - Fyzika_VI.A_-_6z , Fyzika_VI.A,_pracovní_list_hmotnostFyzika_VI.A_-_řešení_6z

od 23. 4. 2020 - Fyzika_VI.A_-_7z

od 30. 4. 2020 - Fyzika_VI.A_-_8zFyzika_VI.A_-_řešení_8z

od 7. 5. 2020 - Fyzika_VI.A_-_9z

od 14. 5. 2020 - Fyzika_VI.A_-_10z

od 21. 5. 2020 - Fyzika_VI.A_-_11zFyzika_VI.A_-_řešení_11z

od 28. 5. 2020 - Fyzika_VI.A_-_12z , Fyzika_VI.A,_pracovní_list_5A , Fyzika_VI.A_-_řešení_12z

od 4. 6. 2020 - Fyzika_VI.A_-_13z , Fyzika_VI.A,_pracovní_list_6AFyzika_VI.A_-_řešení_13z

od 11. 6. 2020 - Fyzika_VI.A_-_14z , Fyzika_VI.A_-_řešení_14z , Fyzika_VI.A,_pracovní_list_6B

Fyzika - VI.B

od 19. 3. 2020 - Fy-6.trida

od 26. 3. 2020 - 2fy-6trida

od 2. 4. 2020 - 3fy-6trida

od 9. 4. 2020 - 4fyzika

od 16. 4. 2020 - 5-fy6trida

od 23. 4. 2020 - 6-fy6trida

od 30. 4. 2020 - 7-fy6trida

od 7. 5. 2020 - 8-fy6trida

od 14. 5. 2020 - 9-fy6trida

od 21. 5. 2020 - 10-fy

od 28. 5. 2020 - 6tr

od 4. 6. 2020 - 6tr.

Zeměpis 

od 13. 3. 2020 - ZEMĚPIS 6.

od 26. 3. 2020 - Zeměpis_6A,_6B-doma

od 26. 3. 2020 - ZE6_2._část_kraj._sf

od 2. 4. 2020 - 3.část-samost.práce-ZEMĚPIS_6.

od 2. 4. 2020 - ZE6-mapa_1 , ZE6-mapa_2 , ZE6-mapa_3

od 30. 4. 2020 - ZEMĚPIS_6.AB-úkoly_k_30.4.-samostatná_práce

od 30. 4. 2020 - ZE_6AB.-úkoly_k_30.4.-opak.testík-GLOBÁLNÍ_EKOLOGICKÉ_PROBLÉMY_SVĚTA

od 14. 5. 2020 - ZEMĚPIS_6.AB-úkoly_k_14.5.-_samost.práce_DOMA , ZE_6.AB-pracovní_listy-úkol_k_14.5

od 28. 5. 2020 - ZEMĚPIS_6.-úkoly_k_28.5.-_samostatná_práce_DOMA , ZE_6_AB_-_přílohy_-_pracovní_listy_k_28.5

od 11. 6. 2020 - ZEMĚPIS_6-úkoly_k_11.6.-SAMOSTATNÁ_práce_žáků , ZE_6AB-pracovní_listy-úkol_k_11.6

Výchova ke zdraví

od 13. 3. 2020 - VI._B_VKZ

od 13. 3. 2020 - Výchova_ke_zdraví_6.A

od 2. 4. 2020 - Zdrava_vyziva_6.A

OD_9._4._2020_VI.B_VKZ

od 23. 4. 2020 - Výchova_ke_zdraví_-_6.A_-_Pomoc_v_domácnosti

OD_7._5._2020_DO_28._5._2020_VI.B_VKZ

Dějepis

od 13. 3. 2020 - Dějepis_6_-_požadavky

od 19. 3. 2020 - Dějepis_-6.

od 19. 3. 2020 - dějepis_-_6.

od 26. 3. 2020 - dějepis_6._tř.

od 26. 3. 2020 - Městský stát Sparta

od 2. 4. 2020 - Dějepis_-_6._tř.

od 9. 4. 2020 - Dějepis_-_6._třída

od 16. 4. 2020 - Dějepis_6 , Dějepis_6._třída - příloha

od 23. 4. 2020 - Dějepis_6._třída

od 7. 5. 2020 - Dějepis_6._tř. 

od 14. 5. 2020 - Dějepis_6._třídy

od 21. 5. 2020 - dějepis_6._třída

od 28. 5. 2020 - Dějepis_6._tř.

od 4. 6. 2020 - dějepis_6._třída

Tělesná výchova

Tělocvik

od 2. 4. 2020 - Tělocvik_-_Karanténa

od 9. 4. 2020 - Tělocvik_-_Karanténa 2

od 23. 4. 2020 - Tělocvik_-_Karanténa 3

Pracovní činnosti

našim_strávníkům - úkol od školní jídelny