Hledat

Drobečková navigace

Aktuality > Pro žáky > Studijní materiály > 4.A

4.A

Český jazyk
Učivo: Spisovná a nespisovná slova, slova citově zabarvená, slovní druhy, stavba slova.
Úkoly
1. Uč. 11/2 - přepište do sešitu, podtrhněte slova citově zabarvená, u první věty určete slovní druhy.
2. Pracovní sešit - str. 20 - zkuste doplnit úplně sami
3. Čtení z čítanky - str. 37 - 39 - po čtení si udělejte zápis do sešitu na čtení: datum, název pohádky, odpovědi na následující otázky: 
  1. Napiš si alespoň 5 slov, kterým jsi nerozuměl a zkus napsat, co podle Tebe znamenají.
  2. Pro co poslal král své syny?
  3. Kolik korun si Honza vydělal a čím například?
  4. Na čem jel Honza?
  5. Podle popisu krále zakresli krajinu, na kterou se spěchal podívat.
Matematika
Učivo: Dělení jednociferným dělitelem, opakování
Úkoly:
1. Uč. 24/14, 25/18, 19 - do sešitu
2. Pracovní list - zkuste udělat úplně sami (co zvládnete)
 
Vlastivěda
Učivo: Mapa, plán
Úkoly: 
1. Udělej si zápis do sešitu:
 
Měřítko mapy
- udává míru zmenšení území zobrazeného na mapě
- př. 1 : 100 000 (jedna ku sto tisícům) znamená, že 1 cm na mapě odpovídá 100 000 cm ve skutečnosti, tedy 1 cm na mapě je 1 km v krajině.
 
Vysvětlivky mapy
- obsahují smluvené značky, které mapy používají pro snadnější orientaci.
 
Plány
 - znázorňují menší území 
 
2. Nakresli plán tvé cesty do školy.
 
Hudební výchova (14. - 23. 10.)
Vlastnosti tónů - vše potřebné najdete v přiložené prezentaci.
 
Výtvarná výchova (14. - 23. 10.)
Nakreslete, pouze tužkou, podzimní strom. Zkuste vykreslit detaily stromu (kmene, větví i listů). Tentokrát nepůjde o barvy. Vytvořte strom, ze kterého opadává listí. Nezapomeňte na to, že strom nelétá ve vzduchu. Listí ano, tak ho tam můžete nakreslit:) 
 
Pracovní činnost (14. - 23. 10.)
Pohrajte si doma s nějakou stavebnicí a vytvořte vyjímečnou stavbu.
 
Tělesná výchova (14. - 23. 10.)
Posilovací výzva: každý den si udělejte 10 sedů-lehů. Lehni si na záda, pokrč nohy, ruce překřiž na prsa. Nohy si o něco zapři nebo popros někoho z rodiny, aby Ti je podržel a pak už jenom sedni, lehni, sedni, lehni,... 10x. Postupně můžete přidávat.
Úkol: První den si změřte, kolik uděláte sedů-lehů za minutu a to samé opakujte po 10-ti dnech pravidelného tréninku. Výsledky měření mi potom pošlete (např. 1. den - 16, 10. den - 23).
 
Anglický jazyk