Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. třídy > Pro žáky > Studijní materiály > 3.třída

3.třída

od 10. 5. 2021:

Matematika
Pracovní list na celý týden - dostali jste vytištěný v pátek
Opakování dělení se zbytkem uč. str. 12,13,14,15

Čjs
Přečíst učebnici str.60, 61 + prac. list který jsi dostal
Zápis do sešitu (vypiš důležité z učebnice):
Bezobratlí živočichové
Čim se živí živočichové
- býložravci
- masožravci
- všežravci

 

Český jazyk
Učivo: Mluvnické kategorie podstatných jmen, opakování vyjm. slov
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_05_10_offline.pdf

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

AJ_3.tr_od10.5.

 

 


od 26. 4. 2021:

Matematika
- pracovní list na celý týden (dostali jste v pátek)
- procvičovat zaokrouhlování
- uč. 3. díl str. 3, 4, 5 (do sešitu 3 cv.4, str. 4 cv. 14, 19, str.5 cv. 25, 27)

Čjs
Uč. str. 58 přečti si prohlédni obrázky
Do sešitu:
- přepis si tabulku dělení živočichů z přílohy Živočichové.pdf

Ryby
- žijí pouze ve vodě
- tělo pokryté šupinami
- dýchají žábrami
- např. kapr, pstruh, štika

Obojživelníci
- žijí ve vodě i na souši
- např. žáby - rosnička, skokan, ropucha

Referát - můj oblíbený živočich
na papír udělat plakátek o svém oblíbeném živočichovi
- přesný název živočicha, do které skupiny živočichů patří, kde žije, čím se živí, zajímavost, obrázek. 

 

Český jazyk
Učivo: Podstatná jména
Pracovní listy pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_04_26_offline.pdf , CJ3_04_26_offline2.jpg

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

AJ_3tr_od26.4. , popis obrázku: Dum_rodina

 


od 12. 4. 2021:

Český jazyk
Učivo: Vyjmenovaná slova, slovní druhy
Pracovní listy pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_04_12_offline.pdf

 

 Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

Aj_3.tr_od12.4. , Prezentace_lide_mista

 

od 6. 4. 2021:

Matematika
Opakování násobilka, zaokrouhlování, písemné sčítání do 1000
Uč. str. 44 (do sešitu cv. 8, 11, 13), str. 45 (do sešitu cv.15, 18, 20) str. 46 (do sešitu cv. 24, 28)

ČJS
Poznávačka rostlin (napíšeš si ve škole)
Uč. str. 44, 45, 46, 47, 52 (prohlédni si obrázky rostlin), jednotlivé druhy dopiš do přehledu v sešitu (rozdělení rostlin z minulého týdne), ke každému stačí jeden - např. užitkové - zelenina - kedluben, luční - kopretina ap.

Můžeš si zahrát hru:
https://view.genial.ly/604f1cee128fa80d27ad100f/interactive-content-krtek-a-kalhotky?fbclid=IwAR34stI-NkTj2hC05PoSgxyjep2QvXmNv0bxZ7WkRWvF38t3o6wSgCxQj_I>

 

Český jazyk
Učivo: Vyjmenovaná slova, slovní druhy
Pracovní listy pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_04_06_offline.pdf

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

Aj_3.tr_od6.4. , PL_place_I_live , Nabytek_predlozky_obrazkova_prezentace 

 

Dopravní výchova: Dopravní_výchova_od_6.4.

Výtvarná výchova: VV_pro_třeťáky

 

----------------------------------------------------------

od 29. 3. 2021:

Český jazyk
Učivo: Vyjmenovaná slova, slovní druhy
Pracovní listy pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_03_29_offline.pdf

 

Matematika
Opakovat zaokrouhlování na desítky a stovky.
Písemné sčítání a odčítání uč. str. 37, 38 (do sešitu 38/7, 10), str. 39 (cv.14 a 18 do sešitu), str.40, 41 (ústně)

Čjs
Poznávačka rostlin vi video na youtube: https://youtu.be/OY7bzVNaasI>
Do sešitu překreslit dělení rostlin podle přílohy

20210328_120050.jpg

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová): AJ_3.tr_od29.3. , PL_in_on_under3

 

Dopravní výchova: image_(1).jpg , image_(2).jpg 

 

Tělocvik: Tělesná_výchova_od_29._3.

 

 Pracovní činnosti: Upleťte pomlázku, nebo připravte pokrm z vajíček.

 

od 22. 3. 2021:

Český jazyk
Učivo: Vyjmenovaná slova, slovní druhy
Pracovní listy pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_03_22_offline.pdf

 

Matematika
uč. str. 29 (vypracuj pracovní list) + ústně 29/9
uč. str. 30 slovní úlohy ústně, cv. 15 do sešitu
Zaokrouhlování trojcif. čísel uč. str. 32 (do sešitu cv. 4, 7)
Opakování str. 33 (příklady piš do sešitu)

ProcvičováníM.pdf

Člověk a jeho svět
Uč. str 40, 41 (pročíst, pohlédnou)
Zápis do sešitu:
doplň podle učebnice do prac. listu a nalep do sešitu 

PL_-_části_rostlin.pdf 

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

AJ_3tr_od22.3. , PL_predlozky

 

Výtvarná výchova: VV_pro_třeťáky.docx

 

 

od 15. 3. 2021:

Matematika
Jednotky délky
video: https://www.youtube.com/watch?v=o0zTo51cq4g>
převody vysvětlení: https://www.youtube.com/watch?v=pcDGjNDxZnM&t=3s>
Zakreslit si do školního sešitu podle videa převody
uč. str. 24 (ústně, cv. 2 do sešitu)
uč. str. 25 (do šk. sešitu cv. 9, 11, ostatní ústně)

Jednotky hmotnosti
video: https://youtu.be/-wMbjNUsL-o>
převody: https://youtu.be/Hlx6bcZfOUc> (znát pouze g, kg, t)
Zakreslit si do školního sešitu podle videa převody (vynechat dg a q)
uč. str. 27 (ústně, cv. 1, a 4 do sešitu)

Jednotky objemu
video: https://youtu.be/1O5owFJORbo>
převody: https://youtu.be/O88TbsUUvHM> (znát pouze l a hl)
Zakreslit si do školního sešitu podle videa převody (pouze l a hl)
Uč. str. 28 (ústně, do sešitu cv. 4)

Člověk a jeho svět
Uč. str. 38, 39 - Rostliny - přečíst
Zápis do sešitu:
Nalep si prac. list Rostliny a doplň chybějící slova podle učebnice
Udělej si doma pokus: Na listy pokojové rostliny nalep proužky náplasti nebo neprůhledné lepící pásky. Jinak ji ošetřujte jako obvykle. Náplast nebo pásku po několika dnech opatrně odstraň. Co se stalo a proč?

 

Český jazyk
Učivo: Vyjmenovaná slova, verš a rým
Pracovní listy pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_03_15_offline1.pdf , CJ3_03_15_offline2.pdf
Pracovní list pro práci v hodině: jaro_basnicka.pdf

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

AJ_3.tr_od15.3. , Pracovní list: in, on, under , Pracovní list 2

 

Pracovní činnosti

Vytvořte si jarní dekoraci podle obrázku: jarni_oseni 

Na skořápky od vajíček nakreslete obličej, dovnitř nasypte trochu hlíny, zasejte semínka bylinek, nebo pšenici a občas zalévejte.

 

Dopravní výchova: Dopravní_výchova.jpg

 

od 8. 3. 2021:

Český jazyk

Učivo: Vyjmenovaná slova
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_03_08_offline.pdf

 

Matematika
uč. str. 19 (ústně, do sešitu cv. 65), 21 (ústně, do sešitu cv. 67), str. 22 (ústně, do sešitu cv. 78), str. 23

Člověk a jeho svět
uč. str. 37 přečíst
Zápis do sešitu:
Houby
- samostatná skupina živých organismů
- nemají kořeny, listy, květy
- dělíme je na tři skupiny - jedlé (můžeme je sbírat i jíst),
- nejedlé (hořké, zapáchají, nejsou vhodné k jídlu)
- jedovaté (nesmí se jít ani se jich dotýkat)

Stavba těla hub:
(překresli obrázek z učebnice a popiš části těla hub)
Prac. list - nalep do sešitu pod zápis a vypracuj 

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová): Aj_od8.3.

Výtvarná výchova: VV_-_3._třída_(8._-_12._3.).docx

Tělesná výchova: Tělesná_výchova_od_8._3..docx

Dopravní výchova: dopravka_Stránka_02.jpg

 

od 1. 3. 2021:

Český jazyk
Učivo: Vyjmenovaná slova po v
Pracovní list pro práci v hodině: CJ3_03_01_list.pdf
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_03_01_offline.pdf

 

Matematika
uč. str. 14 (ústně), 16 (ústně, do šk. sešitu cv. 41, 45), 17 (ústně, do šk. sešitu cv. 48, 52)
Pracovní list - násobilka

Člověk a jeho svět
Opakování - Neživá příroda (ve středu test)
Uč. str. 36 - živé organismy
Zápis do sešitu:

Živé organismy
houby rostliny živočichové
(pod názvy nalep obrázky z časopisů ap.)

- jsou závislé na neživé přírodě
- od neživých se odlišují životními projevy (společné znaky)

Společné znaky živých organismů
- dýchání
- příjem potravy
- vylučování
- rozmnožování
- pohyb
- růst a vývoj
- reakce na změny v přírodě 

 

Dopravní výchova: scan337.jpg

 

 Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

Aj_3tr_od1.3.

 

Pracovní činnosti

Vystřihněte a podle návodu slepte model autobusu: Pap_model_karosa

 

-----------------------------------------------------------

Český jazyk (3. třída)
Učivo: Vyjmenovaná slova po s, v; vypravování
Pracovní list pro práci v hodině: CJ3praclist_02_22.pdf
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_02_22_offline.pdf

 

Matematika
uč. str. 12 (cv. 20 do šk. sešitu, zbytek ústně), str. 13 (do šk. sešitu cv. 25, 28, zbytek ústně), str. 14 (do šk. sešitu cv. 34, zbytek ústně)
pracovní list - spoj, vybarvi

Člověk a jeho svět
Uč. str. 32 - 35 - Přečíst
do sešitu napsat:

Vesmír
Součástí naší sluneční soustavy je osm planet.
vypiš podle učebnice název planety a stručnou charakteristiku každé z nich.
Např. Merkur - nejmenší planeta

Podívej se na video: Paxi - Sluneční soustava https://www.youtube.com/watch?v=-kiGRSIxu0A

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

 Aj_od22.2. , Zkusebni_test_5.lekce

 

Výtvarná výchova (22. 2. - 5. 3.)
Sníh roztál a s ním pravděpodobně i všechny naše sněhové výtvory.
Rozděl si papír na 4 části a vytvoř kratičký příběh* tajícího sněhuláka*.
Na prvním obrázku bude ještě celý, ale na každém dalším už se bude zmenšovat, až z něho nezůstane skoro nic nebo jenom kaluž. Použij pastelky a nezapomeň, že sněhulák stojí a taje na nějakém konkrétním místě (ať nemáš kolem sněhuláka bílou plochu). Těším se na tvůj obrázek:)

Dopravní výchova: scan310.jpg

Tělesná výchova: Tělesná_výchova_od_22._2.

 

od 8. 2. 2021:

Matematika
Opakovat násobilku
Porovnávání čísel uč.str. 7 (cv. 1, 3 do sešitu, ostatní ústně)
str.9 (zahraj si na obchod)¨
str. 10 - cv. 4, 7 do sešitu, ostatní ústně.
prac. list - Čísla 0 - 1000

ČJS
Přečíst uč. str. 30 - půda
zapiš a podle učebnice doplň:

Půda
- obsahuje vzduch i vodu

- je zdrojem živiny pro________________

- upevňuje _______________ rostlin

- žijí v ní některá zvířata např. ________________, ________________

- lidé v ní pěstují _______________________________

- nejúrodnější část je ________________________

vypracovat pracovní list - půda

 

Český jazyk:
Učivo: Vyjmenovaná slova po s
Pracovní listy pro žáky, kteří se nebudou účastnit online: CJ3_02_08_offline1.pdf , CJ3_02_08_offline2.pdf

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová) - Aj_3.tr_od8.2.

Tělesná výchova: Tv_třeťáci_8._2._2021.docx

Dopravní výchova:  scan323.jpg

Pracovní činnosti: Pc_3.tr.od8.2. , Vyber_potravin_mapa_surovin

 

od 1. 2. 2021:

Český jazyk:
Učivo: Vyjmenovaná slova po p
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_02_01_offline

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

Aj_od1.2.

 

Dopravní výchova: dopravní_výchova_od_31.1..jpg

Výtvarná výchova: VV_pro_3._třídu_(1._-_12._2.) 

Matematika
Procvičovat zaokrouhlování
Druhý díl - str. 3, 4 (ústně, trénovat psaní a čtení čísel do 1000),
str. 5 - do sešitu cv. 7, 8, 10, 12 ústně cv. 9 a 11, str. 6 (ústně)
Pracovní list písemné +, - do 100

Člověk a jeho svět
zápis do sešitu k vodě:
Skupenství vody ( ke každému vymysli a napiš jeden příklad, kde vodu můžeme vidět)
- pevné
- kapalné
- plynné
Uč. str. 30 přečíst v učebnici

Nadpis do sešitu VZDUCH
nalep prac. list a doplň vlastnosti vzduchu. 

 

od 25. 1. 2021:

Matematika
Zaokrouhlování uč. str. 55, 56
- do škol. sešitu 55/5, 6, 56/9 - vypočítej a zaokrouhli
Procvičování - řády čísle - jednotky, desítky, stovky, nově tisíce
Druhý díl matematiky - str. 3 (číslená řada do 1000)

Čjs
Uč. str. 28, 29 - voda, koloběh vody (přečíst)
Zápis do sešitu:
Voda
(nalep prac. list a doplň do textu chybějící slova)
nalep obrázek koloběhu vody - doplň šipky a popisky.

 

Tělesná výchova:

Milí třeťáci,
děkuji za pěkná fota a videa, které jste mi posílali. Jsem ráda, že jste pobývali často venku a užívali sněhu. I nadále choďte co nejvíce do přírody, trošku posilujte a nezapomínejte na pravidelné protahovaní celého těla. Zkuste třeba každý den "pozdrav slunci". Celou sestavu zkuste několikrát za sebou. A samozřejmě pošlete do pyžama:). Nejpozději do 5. 2.

 Pozdrav_slunci_1.jpg

 

Český jazyk:
Učivo: Vyjmenovaná slova po p
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_01_25_offline.pdf

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

Aj_od25.1.

 

Pracovní činnosti

hra_uchvani_potravin

 

od 18. 1. 2021:

Český jazyk:

Učivo: Vyjmenovaná slova po m
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_01_18_offline.pdf

 

Výtvarná výchova: VV_pro_třeťáky.docx

 

Matematika
Opakování násobilky, písemné +, -.
Uč. str. 50 cv. 28 (na folii), str. 51 cv. 31, 35, cv. 33 (pozor, nejdřív násobení, teprve potom sčítání nebo odčítání) do šk. sešitu. SÚ ústně.
Str. 52 cv.40, 42 (do sešitu), sl. úlohy ústně
str. 54, 55 - zaokrouhlování

Člověk a jeho svět
Uč. str. 27, 28 - přečíst
Zápis do sešitu:
Země - modrá planeta
- většinu povrchu Země tvoří voda, menší část je pevnina (souš)
- Země je kulatá

Podmínky života na Zemi
- voda
- vzduch
- půda
- teplo a světlo ze Slunce

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

Aj_od18.1.

od 11. 1. 2021

Český jazyk:
Učivo: Vyjmenovaná slova po m
Pracovní list ke stažení (k práci v hodině): slova_po_m.pdf
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_01_11_offline.pdf

 

Matematika
Stále procvičovat násobilku např. https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/procvicujeme-s-pastelkou/priklady1.htm>
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm> (natavit 15 příkladů / 10 sec)
Písemné sčítání a odčítání do 100. Uč str. 48, 49 ústně, cv. 48/8, 13, str. 49/ 16, 21 do školního sešitu.

Člověk a jeho svět
Uč. str. 25 pročíst
do sešitu nadpis Lidské výtvory
opsat modrý řádek z uč. (přírodniny - suroviny - lidské výrobky)
Z letáků vystříhat 3 různé výrobky a napsat k nim z jaké hlavní suroviny vznikly a z čeho vznikla daná surovina např. obrázek sýra ---- mléko --- kráva 

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

 AJod11.1.

 

Pracovní činnosti

Prohlédněte si přiložený leták, vyberte si z něj, co byste si dali k snídani. Spočítejte, kolik korun byste potřebovali, kdybyste si museli vše koupit. Kolik by vás stály snídaně na celý týden? (některé věci by stačily koupit jen jednou, některých byste si museli koupit více) potraviny_ceny_snidane

 

Dopravní výchova: Dopravní_výchova_od_10.doc , scan287.jpg

 

od 4. 1. 2021

Český jazyk

Učivo: vyjmenovaná slova po L
Samostatná práce (opakování):
https://wordwall.net/play/9059/461/110>,
https://wordwall.net/play/9059/262/759>,
https://wordwall.net/play/9059/743/491>
Zadání pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_01_04_offline.pdf

 

Matematika
Opakování násobení a dělení do 100.
https://wordwall.net/play/5751/067/5443>

uč. str. 43, 44 (opakování - písemné sčítání), 44/18, 21 do sešitu
uč. 46, 47 (písemné odčítání)

Člověk a jeho svět
uč. str. 24, do sešitu přepsat modrou tabulku Svět kolem nás (rozdělení)

 

 Angličtina 1. polovina (Jana Vondroušová)

 Aj_od4_1

 

Dopravní výchova

Test_z_dopravní výchovy

 

Výtvarná výchova (do 15. 1.)
Nakresli mi, z čeho jsi měl o Vánocích největší radost:)

 

Tělesná výchova
Milí třeťáci, z důvodu vládního nařízení musíme TV opět překlopit do online režimu. Na podzim jste mi posílali fotky a videa Vašich pohybových aktivit. I nadále budeme takto spolupracovat. Určitě jste se během prázdnin pravidelně věnovali pohybu a i důležitému protahování. Tento týden Vám dávám za úkol pravidelné procházky na čerstvém vzduchu a také se pravidelně protahujte. Každý den zkuste 10 dřepů a 10 kliků. Dívky samozřejmě dívčích. Určitě můžete použít i švihadlo a zkoušet různé přeskoky.

---------------------------------------------------------

od 23.11.2020

Český jazyk: CJ3_11_23_offline.pdf

 

Matematika
pracovní sešit str.26,28
Do sešitu vypočítej: uč.str.28/17, 22
Opakovat násobilku a +, - do 100

Čjs
Uč. str 18
zápis do sešitu:
Orientace v krajině
K orientaci na Zemi používáme mapy a GPS souřadnice.
V krajině se orientujeme pomocí světových stran.
Světové strany nám pomáhá určit kompas nebo buzola.

do sešitu nakresli směrovou růžici s hlavními i vedlejšími světovými stranami (uč.str.18) 

 

Dopravní výchova: scan246.jpg

 

Angličtina 1. polovina (Jana Vondroušová):

Nová látka: pokyny - podle strany 18 v učebnici (hra Simon Says = Kuba řekl); procvičování názvů hraček podle strany 22 v pracovním sešitě; spelling - hláskování vlastního jména, školních potřeb, hraček; procvičování četby a písemného projevu - str. 21 v učebnici a 26 v pracovním sešitě.

 

Tělesná výchova:

Milí sportovci, děkuji Vám za videa a fotky, na kterých vidím, jak pilně a poctivě sportujete. Nezapomínejte se každý den protáhnout, zakroužit si hlavou nebo rukama, udělat několik dřepů, chlapci kliků... Choďte pravidelně ven, kola už máte určitě schované, kolečkové brusle také, ale nic Vám nebrání v tom, jít na procházku, zahrát si fotbal. V příloze Vám zasílám Krokovačku a těším se na Vaše zaslané snímky a videa. 

Krokovačka.pdf

 

od 16. 11. 2020

Český jazyk 

CJ3_11_16_offline

 

Angličtina 1. polovina (Jana Vondroušová)

opakování abecedy (hra hangman), procvičování názvů hraček: učebnice str. 19, PS 19/1 a 20/1, obraty Yes. It is. No. It isn´t.

 

Pracovní činnosti

Dopracujte si předchozí úkoly. Ty, co už mají hotovo, moc chválím!

 

Dopravní výchova

Dopravní_výchova_15.11.-22.11. , scan219.jpg

 

Výtvarná výchova

Milé děti, tentokrát bude na splnění úkolu 14 dní. Vaším úkolem bude nakreslit hrdinu z knížky, kterou čtete nebo z vaší oblíbené knihy nebo z
vašeho oblíbeného filmu:) Těším se na vaše výtvory, paní učitelka Bakešová

 

Matematika
Do šk.sešitu pr.sešit 23/3 (oranžový a růžový rámeček)
Pracovní sešit str.24, 25
Naučit se zpaměti násobky 9

Člověk a jeho svět
uč. str.17 - přečíst a udělat zápis do sešitu
Dú (zapsat do sešitu) - zjistit název řeky/potoka, která protékající vaší obcí a zjistit do které řeky se vlévá.
zápis:
VODA V KRAJINĚ
Vodní toky a nádrže
Přírodní: potok, řeka, jezero, moře
Vytvořené člověkem: rybník, přehrada

Do sešitu nakreslit obrázek a popsat str. 17 - tok řeky

 

 

od 9. 11. 2020

Český jazyk

CJ3_11_9_offline 

 

Matematika
Pracovní sešit str. 21, 22, 23
Do šk. sešitu uč. str.30 cv.38

ČJS
Přečti si učebnici str. 16
Vyplň s pomocí učebnice str.16 prac. list, nalep ho do sešitu
Udělej do sešitu zápis

Využití krajiny
Zemědělská krajina
- krajina, kde lidé pěstují užitkové rostliny či pasou zvířata
- pole, sad, pastvina

Lesnatá krajina
-zdroj dřeva získaného ze stromů
-les

Průmyslová krajina
- jsou zde továrny a výrobní podniky
- okraje měst

Jdi na procházku za tvou obec, pozoruj a zjištěné pozorování zapiš do sešitu:
- jaký tvar má krajina
- co tvoří krajinu (pole, louky, sady, rybníky, les)
- které objekty narušují ráz krajiny (komíny, sloupy...)
- která místa v okolí jsou nebezpečná
- o jaký typ krajiny se jedná (zemědělská, lesnatá, průmyslová)

 

Tělocvik

Tělesná_výchova_od_10._11.

 

Dopravní výchova

Dopravní_výchova

 

Angličtina 1. polovina (Jana Vondroušová)

Učebnice str. 16 a 17, pracovní sešit str. 19, 20, seznámení s anglickou abecedou Abeceda.jpg – hra hangman (šibenice), poslech písničky: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo

Opakování názvů školních předmětů podle prezentace School subjects.pptx

 

Pracovní činnosti

Podívejte se, jak by měl správně vypadat slavnostně prostřený stůl, a zkuste sami správně prostřít při obědě nebo večeři. Stolovani.PNG prostreny_stul.jpg

 

Výtvarná výchova
Nasbírejte si barevné listy, nechte si je 2 dny vylisovat a poté z nich vytvořte nějaký obrázek - zvířátko, postavu či obličej. Obrázek můžete doplnit i dalším přírodním materiálem:) 

 

od 2. 11. 2020

Český jazyk

CJ3_11_2_offline.pdf

 

Matematika
prac. sešit str. 13, 18, 20, 21
naučit se nazpaměť násobky 8
uč. str. 21/30 do školního sešitu, ostatní cvičení ústně

ČJS
uč.str. 15 přečíst + zápis do šešitu:
Krajina v okolí mého doma
- část zemského povrchu nazýváme krajina
- výšku krajiny měříme v metrech (porovnáváme ji s hladinou moře) = nadmořská výška
- krajinu rozdělujeme na nížiny a vysočiny
- nížiny jsou na mapě vyznačeny zeleně, vysočiny hnědě

vystřihnout mapu ČR, nalepit do sešitu a vybarvit nížiny a vysočiny dole obrázku v učebnici.
zpracovat referát Povrch krajiny mého domova

 

Angličtina 1. polovina (Jana Vondroušová)

PS – str. 18, Uč – str. 14, 15, nová slovíčka: 2.lekce_nova_slovicka.docx , Halloween - písnička: https://www.youtube.com/watch?v=kEXtSYPP_9c + prezentace - procvičování otázek: Who´s this? How old is he? Where is he from? What colour is he? Halloween.pptx

 

Výtvarná výchova
Téma: Podzimní mandala
Nakreslete nebo namalujte svoji podzimní mandalu, nebo si vytiskněte předlohu (několik mandal posílám v příloze) a vybarvěte ji podle své
libosti:) Těším se na vaše výtvory:)

Podzimní_mandaly.docx

 

Dopravní výchova

Dopravní_výchova

 

Tělesná výchova

TV_třeťáci_-_2._listopad_2020

 

Pracovní činnosti

Postavte z jakékoli stavebnice či materiálu dům, ve kterém byste chtěli bydlet.

 

------ ---------

Matematika od 14.10. do 23.10.
Naučit se nazpaměť bez zaváhání násobky 7
Prac. sešit str. 12,14, 15,16, 17
Ústně slovní úlohy uč. str.19, 20, 21 písemně 12/53, 21/25,30 (do šk. sešitu)
Procvičovat sčítání a odčítání do 100.

ČJS od 14.10. do 23.10.
Do sešitu ČJS nalepte mapu ČR
Podle uč. str. 14 vyznačte sousední státy ČR.
Do mapy ČR vyznač podle mapy(použij jakoukoliv mapu, můžeš i na internetu), kde leží Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Nalep do sešitu tabulku, použij mapu ČR a doplň ji.

Angličtina 1. polovina (žáci Jany Vondroušové)

od 19. 10. Opakování barev, školních potřeb a počítání - strana 13 v učebnici a strany 15, 16 a 17 v pracovním sešitě
Časování slovesa být: https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs&t=14s , otázky Where are you from? How old are you? 

Pracovní činnosti

Netopyr_rulicka.docx

Netopyr_rulicka.pdf

 

Výtvarná výchova od 19.10.
Nakreslete pastelkami na papír nebo na čtvrtku velikosti A4 vaši oblíbenou hračku. Postavte si ji na stůl nebo na poličku, ať nelétá ve vzduchu a zkuste ji zachytit, co nejpřesněji, včetně barev. Těším se na vaše výkresy!

 

Dopravní výchova od 19.10.

Dopravní_výchova