Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Pro žáky > Studijní materiály > 3.třída

3.třída

od 25. 1. 2021:

Matematika
Zaokrouhlování uč. str. 55, 56
- do škol. sešitu 55/5, 6, 56/9 - vypočítej a zaokrouhli
Procvičování - řády čísle - jednotky, desítky, stovky, nově tisíce
Druhý díl matematiky - str. 3 (číslená řada do 1000)

Čjs
Uč. str. 28, 29 - voda, koloběh vody (přečíst)
Zápis do sešitu:
Voda
(nalep prac. list a doplň do textu chybějící slova)
nalep obrázek koloběhu vody - doplň šipky a popisky.

 

Tělesná výchova:

Milí třeťáci,
děkuji za pěkná fota a videa, které jste mi posílali. Jsem ráda, že jste pobývali často venku a užívali sněhu. I nadále choďte co nejvíce do přírody, trošku posilujte a nezapomínejte na pravidelné protahovaní celého těla. Zkuste třeba každý den "pozdrav slunci". Celou sestavu zkuste několikrát za sebou. A samozřejmě pošlete do pyžama:). Nejpozději do 5. 2.

 Pozdrav_slunci_1.jpg

 

Český jazyk:
Učivo: Vyjmenovaná slova po p
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_01_25_offline.pdf

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

Aj_od25.1.

 

Pracovní činnosti

hra_uchvani_potravin

 

od 18. 1. 2021:

Český jazyk:

Učivo: Vyjmenovaná slova po m
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_01_18_offline.pdf

 

Výtvarná výchova: VV_pro_třeťáky.docx

 

Matematika
Opakování násobilky, písemné +, -.
Uč. str. 50 cv. 28 (na folii), str. 51 cv. 31, 35, cv. 33 (pozor, nejdřív násobení, teprve potom sčítání nebo odčítání) do šk. sešitu. SÚ ústně.
Str. 52 cv.40, 42 (do sešitu), sl. úlohy ústně
str. 54, 55 - zaokrouhlování

Člověk a jeho svět
Uč. str. 27, 28 - přečíst
Zápis do sešitu:
Země - modrá planeta
- většinu povrchu Země tvoří voda, menší část je pevnina (souš)
- Země je kulatá

Podmínky života na Zemi
- voda
- vzduch
- půda
- teplo a světlo ze Slunce

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

Aj_od18.1.

od 11. 1. 2021

Český jazyk:
Učivo: Vyjmenovaná slova po m
Pracovní list ke stažení (k práci v hodině): slova_po_m.pdf
Pracovní list pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_01_11_offline.pdf

 

Matematika
Stále procvičovat násobilku např. https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/procvicujeme-s-pastelkou/priklady1.htm>
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm> (natavit 15 příkladů / 10 sec)
Písemné sčítání a odčítání do 100. Uč str. 48, 49 ústně, cv. 48/8, 13, str. 49/ 16, 21 do školního sešitu.

Člověk a jeho svět
Uč. str. 25 pročíst
do sešitu nadpis Lidské výtvory
opsat modrý řádek z uč. (přírodniny - suroviny - lidské výrobky)
Z letáků vystříhat 3 různé výrobky a napsat k nim z jaké hlavní suroviny vznikly a z čeho vznikla daná surovina např. obrázek sýra ---- mléko --- kráva 

 

Angličtina - 1. polovina (Jana Vondroušová)

 AJod11.1.

 

Pracovní činnosti

Prohlédněte si přiložený leták, vyberte si z něj, co byste si dali k snídani. Spočítejte, kolik korun byste potřebovali, kdybyste si museli vše koupit. Kolik by vás stály snídaně na celý týden? (některé věci by stačily koupit jen jednou, některých byste si museli koupit více) potraviny_ceny_snidane

 

Dopravní výchova: Dopravní_výchova_od_10.doc , scan287.jpg

 

od 4. 1. 2021

Český jazyk

Učivo: vyjmenovaná slova po L
Samostatná práce (opakování):
https://wordwall.net/play/9059/461/110>,
https://wordwall.net/play/9059/262/759>,
https://wordwall.net/play/9059/743/491>
Zadání pro žáky, kteří se nebudou účastnit online výuky: CJ3_01_04_offline.pdf

 

Matematika
Opakování násobení a dělení do 100.
https://wordwall.net/play/5751/067/5443>

uč. str. 43, 44 (opakování - písemné sčítání), 44/18, 21 do sešitu
uč. 46, 47 (písemné odčítání)

Člověk a jeho svět
uč. str. 24, do sešitu přepsat modrou tabulku Svět kolem nás (rozdělení)

 

 Angličtina 1. polovina (Jana Vondroušová)

 Aj_od4_1

 

Dopravní výchova

Test_z_dopravní výchovy

 

Výtvarná výchova (do 15. 1.)
Nakresli mi, z čeho jsi měl o Vánocích největší radost:)

 

Tělesná výchova
Milí třeťáci, z důvodu vládního nařízení musíme TV opět překlopit do online režimu. Na podzim jste mi posílali fotky a videa Vašich pohybových aktivit. I nadále budeme takto spolupracovat. Určitě jste se během prázdnin pravidelně věnovali pohybu a i důležitému protahování. Tento týden Vám dávám za úkol pravidelné procházky na čerstvém vzduchu a také se pravidelně protahujte. Každý den zkuste 10 dřepů a 10 kliků. Dívky samozřejmě dívčích. Určitě můžete použít i švihadlo a zkoušet různé přeskoky.

---------------------------------------------------------

od 23.11.2020

Český jazyk: CJ3_11_23_offline.pdf

 

Matematika
pracovní sešit str.26,28
Do sešitu vypočítej: uč.str.28/17, 22
Opakovat násobilku a +, - do 100

Čjs
Uč. str 18
zápis do sešitu:
Orientace v krajině
K orientaci na Zemi používáme mapy a GPS souřadnice.
V krajině se orientujeme pomocí světových stran.
Světové strany nám pomáhá určit kompas nebo buzola.

do sešitu nakresli směrovou růžici s hlavními i vedlejšími světovými stranami (uč.str.18) 

 

Dopravní výchova: scan246.jpg

 

Angličtina 1. polovina (Jana Vondroušová):

Nová látka: pokyny - podle strany 18 v učebnici (hra Simon Says = Kuba řekl); procvičování názvů hraček podle strany 22 v pracovním sešitě; spelling - hláskování vlastního jména, školních potřeb, hraček; procvičování četby a písemného projevu - str. 21 v učebnici a 26 v pracovním sešitě.

 

Tělesná výchova:

Milí sportovci, děkuji Vám za videa a fotky, na kterých vidím, jak pilně a poctivě sportujete. Nezapomínejte se každý den protáhnout, zakroužit si hlavou nebo rukama, udělat několik dřepů, chlapci kliků... Choďte pravidelně ven, kola už máte určitě schované, kolečkové brusle také, ale nic Vám nebrání v tom, jít na procházku, zahrát si fotbal. V příloze Vám zasílám Krokovačku a těším se na Vaše zaslané snímky a videa. 

Krokovačka.pdf

 

od 16. 11. 2020

Český jazyk 

CJ3_11_16_offline

 

Angličtina 1. polovina (Jana Vondroušová)

opakování abecedy (hra hangman), procvičování názvů hraček: učebnice str. 19, PS 19/1 a 20/1, obraty Yes. It is. No. It isn´t.

 

Pracovní činnosti

Dopracujte si předchozí úkoly. Ty, co už mají hotovo, moc chválím!

 

Dopravní výchova

Dopravní_výchova_15.11.-22.11. , scan219.jpg

 

Výtvarná výchova

Milé děti, tentokrát bude na splnění úkolu 14 dní. Vaším úkolem bude nakreslit hrdinu z knížky, kterou čtete nebo z vaší oblíbené knihy nebo z
vašeho oblíbeného filmu:) Těším se na vaše výtvory, paní učitelka Bakešová

 

Matematika
Do šk.sešitu pr.sešit 23/3 (oranžový a růžový rámeček)
Pracovní sešit str.24, 25
Naučit se zpaměti násobky 9

Člověk a jeho svět
uč. str.17 - přečíst a udělat zápis do sešitu
Dú (zapsat do sešitu) - zjistit název řeky/potoka, která protékající vaší obcí a zjistit do které řeky se vlévá.
zápis:
VODA V KRAJINĚ
Vodní toky a nádrže
Přírodní: potok, řeka, jezero, moře
Vytvořené člověkem: rybník, přehrada

Do sešitu nakreslit obrázek a popsat str. 17 - tok řeky

 

 

od 9. 11. 2020

Český jazyk

CJ3_11_9_offline 

 

Matematika
Pracovní sešit str. 21, 22, 23
Do šk. sešitu uč. str.30 cv.38

ČJS
Přečti si učebnici str. 16
Vyplň s pomocí učebnice str.16 prac. list, nalep ho do sešitu
Udělej do sešitu zápis

Využití krajiny
Zemědělská krajina
- krajina, kde lidé pěstují užitkové rostliny či pasou zvířata
- pole, sad, pastvina

Lesnatá krajina
-zdroj dřeva získaného ze stromů
-les

Průmyslová krajina
- jsou zde továrny a výrobní podniky
- okraje měst

Jdi na procházku za tvou obec, pozoruj a zjištěné pozorování zapiš do sešitu:
- jaký tvar má krajina
- co tvoří krajinu (pole, louky, sady, rybníky, les)
- které objekty narušují ráz krajiny (komíny, sloupy...)
- která místa v okolí jsou nebezpečná
- o jaký typ krajiny se jedná (zemědělská, lesnatá, průmyslová)

 

Tělocvik

Tělesná_výchova_od_10._11.

 

Dopravní výchova

Dopravní_výchova

 

Angličtina 1. polovina (Jana Vondroušová)

Učebnice str. 16 a 17, pracovní sešit str. 19, 20, seznámení s anglickou abecedou Abeceda.jpg – hra hangman (šibenice), poslech písničky: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo

Opakování názvů školních předmětů podle prezentace School subjects.pptx

 

Pracovní činnosti

Podívejte se, jak by měl správně vypadat slavnostně prostřený stůl, a zkuste sami správně prostřít při obědě nebo večeři. Stolovani.PNG prostreny_stul.jpg

 

Výtvarná výchova
Nasbírejte si barevné listy, nechte si je 2 dny vylisovat a poté z nich vytvořte nějaký obrázek - zvířátko, postavu či obličej. Obrázek můžete doplnit i dalším přírodním materiálem:) 

 

od 2. 11. 2020

Český jazyk

CJ3_11_2_offline.pdf

 

Matematika
prac. sešit str. 13, 18, 20, 21
naučit se nazpaměť násobky 8
uč. str. 21/30 do školního sešitu, ostatní cvičení ústně

ČJS
uč.str. 15 přečíst + zápis do šešitu:
Krajina v okolí mého doma
- část zemského povrchu nazýváme krajina
- výšku krajiny měříme v metrech (porovnáváme ji s hladinou moře) = nadmořská výška
- krajinu rozdělujeme na nížiny a vysočiny
- nížiny jsou na mapě vyznačeny zeleně, vysočiny hnědě

vystřihnout mapu ČR, nalepit do sešitu a vybarvit nížiny a vysočiny dole obrázku v učebnici.
zpracovat referát Povrch krajiny mého domova

 

Angličtina 1. polovina (Jana Vondroušová)

PS – str. 18, Uč – str. 14, 15, nová slovíčka: 2.lekce_nova_slovicka.docx , Halloween - písnička: https://www.youtube.com/watch?v=kEXtSYPP_9c + prezentace - procvičování otázek: Who´s this? How old is he? Where is he from? What colour is he? Halloween.pptx

 

Výtvarná výchova
Téma: Podzimní mandala
Nakreslete nebo namalujte svoji podzimní mandalu, nebo si vytiskněte předlohu (několik mandal posílám v příloze) a vybarvěte ji podle své
libosti:) Těším se na vaše výtvory:)

Podzimní_mandaly.docx

 

Dopravní výchova

Dopravní_výchova

 

Tělesná výchova

TV_třeťáci_-_2._listopad_2020

 

Pracovní činnosti

Postavte z jakékoli stavebnice či materiálu dům, ve kterém byste chtěli bydlet.

 

------ ---------

Matematika od 14.10. do 23.10.
Naučit se nazpaměť bez zaváhání násobky 7
Prac. sešit str. 12,14, 15,16, 17
Ústně slovní úlohy uč. str.19, 20, 21 písemně 12/53, 21/25,30 (do šk. sešitu)
Procvičovat sčítání a odčítání do 100.

ČJS od 14.10. do 23.10.
Do sešitu ČJS nalepte mapu ČR
Podle uč. str. 14 vyznačte sousední státy ČR.
Do mapy ČR vyznač podle mapy(použij jakoukoliv mapu, můžeš i na internetu), kde leží Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Nalep do sešitu tabulku, použij mapu ČR a doplň ji.

Angličtina 1. polovina (žáci Jany Vondroušové)

od 19. 10. Opakování barev, školních potřeb a počítání - strana 13 v učebnici a strany 15, 16 a 17 v pracovním sešitě
Časování slovesa být: https://www.youtube.com/watch?v=RRY4sUOgHVs&t=14s , otázky Where are you from? How old are you? 

Pracovní činnosti

Netopyr_rulicka.docx

Netopyr_rulicka.pdf

 

Výtvarná výchova od 19.10.
Nakreslete pastelkami na papír nebo na čtvrtku velikosti A4 vaši oblíbenou hračku. Postavte si ji na stůl nebo na poličku, ať nelétá ve vzduchu a zkuste ji zachytit, co nejpřesněji, včetně barev. Těším se na vaše výkresy!

 

Dopravní výchova od 19.10.

Dopravní_výchova