Hledat

Drobečková navigace

Mimořádné opatření > Pro žáky > Studijní materiály > 1. ročník

1. ročník

Ve čtvrtek 26. 3. 2020 rodiče žáků 1.A dostanou e-mailem přihlašovací informace do aplikace Teams od paní učitelky Kateřiny Kopecké. Přes tuto aplikaci budou žáci dostávat zadání a zasílat vypracované úkoly. Pomocí aplikace budou mít rodiče možnost přímo komunikovat s paní učitelkou i spolu navzájem.

Kateřina Kopecká

od 26. 3. 2020:

Milý Vítku, Aničko, Adame Demetere, Štěpánko, Ondro, Adame Kubíku, Petro, Emičko, Filipe, Nellinko, Péťo, Maty, Kájo, Eriku, Lucko, Majdo, Kubo, Teuško!

Všechny vás moc zdravím od domácího počítače. I já jsem musela zůstat doma, do školy jezdím pouze zalévat kytičky. V celé škole je úplné ticho, chodby jsou prázdné, naše třída na vás čeká a těší se až se zase vrátíte. I mně se po vás stýská a těším se, až se zase všichni sejdeme. Důležité je, abychom byli zdraví. Moc vás chválím za plnění úkolů. To, co mi posíláte je vzorně vypracované, je vidět, že se velice snažíte. Hodně vám pomáhají rodiče, nezapomeňte jim to oplatit a také jim pomáhejte.
I dnes posílám další úkoly :
Slabikář str. 56 - 60 /v příloze je nové písmeno, úkol pro šikulky/

Pracovní sešit str. 29 - 31

Písanka str.21 -25 /poproste rodiče, aby dohlédli na správné paní velkého H, ať z písmenka nemáme vrtuli :-)/

Matematika 3.díl: začínáme počítat do 20, str.1 - 4 /v příloze procvičování příkladů do 10 - opět pro šikulky/

Prvouka: pokračujte v pozorování změn v jarní přírodě, pozorujte květiny, můžete kreslit, všechno pečlivě ukládejte, abychom si vaše práce mohli ve
škole prohlédnout. Na straně 50 si zopakujte  zvířecí rodiny a prohlédněte si přílohy. Na straně 52 jsou některé jarní hry, až se sejdeme ve škole,, určitě některé vyzkoušíme.

počítáme_do_deseti_1 , počítáme_do_deseti_2 , B_bez_poslední , Zvireci_rodinka , Dopln_zvireci_rodinku , Zvireci_rodinka , Na_koho_zviratka_mysli

Držím vám palce, ať zase všechny úkoly zvládnete! Těším se, až mi je rodiče pošlou.

Vážení rodiče, děkuji Vám za vzornou spolupráci a pomoc, kterou dětem poskytujete. Moc si toho vážím! Přeji pevné nervy, vím, že to pro Vás vůbec není jednoduché!

Jana Lorencová

od 19. 3. 2020:

Slabikář : str.52 - 55
Pracovní sešit : str.26 - 28
Písanka: str.16 - 20
Matematika : str. 31 - 32 + 2x příloha / pokud mají rodiče možnost vytisknout a děti určitě rády zpracují/
 

matematika_příloha_1 , matematika_příloha_2

Prvouka : Téma: Pozorování jarní přírody. Vyučování může ideálně probíhat na zahradě, na procházce. Zaměřit se na poznávání jarních květin, na změny, ke kterým v tomto období dochází, na počasí. Vítaná je pomoc na zahradě při přípravě záhonů, setí, sázení...V pracovním sešitě zpracovat úkoly na stranách 46 - 48.

Tiskací-a-psací-C , jarní_květiny , JARO

 

Zpráva pro děti z kroužku Podpora nadaných žáků v matematice:

Prolistujte si celou učebnici MATEMATIKA  II. a vyplňte ta cvičení, která vás zaujmou a kterým budete rozumět. Ostatní si vysvětlíme, až se spolu sejdeme ve škole. 
 
Vážení rodiče,
moc Vám děkujeme za pečlivé plnění zadávané práce a zasílání vypracovaných úkolů. Přejeme pevné zdraví, užívejte v rámci možností sluníčka a  pozdravujte děti! Jana Lorencová a Kateřina Kopecká

--------------------------------------

od 13. 3. 2020 - Zadané úkoly byly naplánovány do 20.března 2020. Po tomto datu dodáme další.

Platí tedy:

slabikář str.45 - 51, písanka str.7 - 15, pracovní sešit str.18 - 25, matematika str. 25 - 30.