Ekologický den ve škole

Poprvé se v dašické škole pořádala celoškolní aktivita cílená na ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů a u příležitosti oslav Dne Země. Přesunuli jsme faktickou oslavu z organizačních důvodů z 22.dubna na pátek 9.5. A byl to povedený den.

Ve škole probíhaly soutěže mezi třídami ve sběru papíru, ve sběru baterií, víček z PET lahví a v tvorbě hliníkové koule. Kromě vyhlášení výsledků a ohodnocení vítězných kolektivů se věnovali žáci prvního i druhého stupně vlastním aktivitám. Menší děti vytvářely malby křídami v okolí školy, soutěžily ve slalomu s vytvořenou hliníkovou koulí, dotvářely mozaiky z víček. Výborným nápadem byla soutěž čtvrťáků ve hře „Dáma“ na šachovnicích na zemi vykreslených. Starší děti vyhledávaly odpovědi na ekologické otázky, věnovaly se poznávacímu testu přírodnin a seznamovaly se s videem přibližujícím přepracování některých druhotných surovin.

Ale nejprve jsme se celá škola sešli v tělocvičně k vyhlášení vítězů sběrových soutěží. Pro vlastní vyhodnocení jsme přepočítávali výsledky kolektivů na jednoho žáka.


Ve sběru použitých baterií dosáhly třídy velmi rozdílných výsledků. Nejvíce baterií vybrali žáci 7. třídy - celkem 335 kusů, což činilo průměr 14,6 baterie na žáka. Druhou byla čtvrtá třída - 283 baterií (průměr 14,1). Třetí nejúspěšnější byla osmá třída s celkovým počtem 275 kusů a průměrem na žáka 11,4 kusu. Celkem bylo shromážděno 1514 vybitých baterií, které již převzala na zpracování specializovaná firma a nebudou zatěžovat komunální odpad (tedy v popelnici), ani životní prostředí (vyhozením mimo ni).

Ve sběru papíru nás ohromilo dosažené množství, kdy jsme zaplnili celou šatnu 3 tunami papíru! Výkony žáků 4.-.6 třídy zaslouží uznání, velkým zklamáním byl výkon devátých tříd, kdy 35 žáků dovezlo jenom 89 kg papíru. Pochvalu naopak zaslouží i mnozí třídní za dovoz sběru ze svých domácností, aby posílili šance svých tříd.

Třetím nejlepším kolektivem byla 6. A, která po sebrala 479 kg papíru (15,4 kg na žáka). Druhým nejlepším kolektivem byla 5.A, která shromáždila 574 kg papíru (26,1 kg papíru na žáka). Nejlepším kolektivem byla čtvrtá třída, která dosáhla po obětavém výkonu 714 kg, což činilo celých 35,7 kg na žáka.


Za zmínku stojí i nejlepší jednotlivci. Třetím nejvýkonnějším byl Jan Endr ze čtvrté třídy s 253,5 kg papíru, druhé místo obsadil ze stejné třídy Matěj Hubálek s 320 kg papíru. Nejvíc papíru dovezl s vydatnou pomocí svých spolužáků Petr Demeter - 362 kg. Pozoruhodného výkonu dosáhla sourozenecká dvojice Jan Endr ze 4. A a Endrová Tereza z 1.A, s kterými maminka dovezla 393,5 kg papíru. A toto množství bylo jen o malinko méně než sebraly třídní kolektivy třídy sedmé, osmé a obou devátých dohromady!


Velmi dramatický průběh měla soutěž ve sběru víček. Bitvu o první místo svedla čtvrtá a osmá třída, nakonec s úctyhodným počtem 11 621 víčkem (průměr 484 na žáka) a po mocném finiši zvítězily starší děti. Čtvrťáci shromáždily 8534 kusů, po přepočtu byl průměr 426 víček na osobu. Kdyby víčka mohla vyprávět, dozvěděli bychom se neuvěřitelné příběhy, odkud k nám docestovala. Angažovali se kromě dětí i jejich rodiče a jejich spolupracovníci i známí, jejich rodiny, babičky ze širokého okolí, širší příbuzenstvo - třeba i na lázeňských pobytech. Ti všichni shromažďovali víčka, která se účastnila naší soutěže. Celkem bylo shromážděno neuvěřitelných 52 813 víček, což činilo 224 víčka na žáka školy.


Soutěž o hliníkovou kouli ukázala, jak se přístup jednotlivých tříd k problému lišil. Kritériem pro výhru v soutěži byla váha. A ta se nejrychleji dosáhla nabalením z alobalu, nikoliv zcelováním víček od jogurtů a z obalů čokolád. Některé třídy se k tomuto postupu uchýlily, ani ty nejtěžší nepřesáhly váhu jednoho kilogramu. Při následných soutěžích se děti vydováděly se slalomem s koulí v areálu školy bez ohledu na to, jak ji stvořily.


Proběhla výstavka mozaik vyrobených z víček v rámech 80cm x 80cm v učebně výtvarné výchovy. Prohlédly si ji jak školní děti, tak ty z mateřinky, kteří se k naší akci také připojily. V 9.B vytvořili Ekopanáčka a pyramidu, třída 9.A udělala logo Pepsi, osmá třída měla Znak lva, Motýlka vytvořili sedmáci, šesťáci vyrobili Sluníčko s dioptrickou vadou. Ekologický symbol inspiroval páťáky, čtvrťáci vytvořili Kunětickou horu, Tučňáci byli od třeťáků, třída 2.A zvolila Sluníčko. Třída 2.B udělala abecedu, která je umístěna v přízemí na zdi.

Kromě všech zmíněných aktivit ještě proběhl sběr vyřazených elektrospotřebičů, kterým se naše škola připojila k soutěži škol „Ukliďme si svět!“.

V organizaci nečekaně velké akce se objevilo pár drobných problémů, které napříště doladíme. A podle ohlasů se zdá být účelné pořádat sběrovou akci s papírem dvakrát do roka. Chtěla bych poděkovat jak třídním učitelům, kteří si ve svých třídách hlídali průběh soutěže, tak i kantorům, kteří se věnovali přípravě celoškolního klání, zvláště tímto děkuji paní učitelce Machtové a panu učiteli Vaškovi.


Všem aktivním účastníkům jsme poděkovali za účast a předvedené výkony, oceněné kolektivy získaly pozornosti pořízené z finančního daru pana Dzhuhana.


Za nejcennější ale považujeme fakt, že pravidelnost akce tohoto typu by mohla vést ke zautomatizování prospěšných ekologických návyků našich žáků – co a jak třídit přímo v domácnostech. A stát se dobrým základem pro pochopení, že je důležité pro každého z nás, udržovat a zlepšovat životní prostředí ve svém okolí. A že všichni to můžeme, když chceme, podle svých možností činit! Kdyby to každý udělal, všichni výsledek pocítíme! A k tomu nám všem přeji hodně sil!


Ing. Alena Janáková

Fotografie

Den Země v 6.A

Ekologický kvíz

Další informace

Další výtvory z víček

 

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz