Vycházející žáci

Vycházející žáci Základní školy

       Ze dvou devátých tříd na naší škole se rozmísťovacího řízení na střední školy a učiliště zúčastnilo celkem 35 žáků. Jak jejich umístění dopadlo, vyjadřuje následující tabulka:

 

Škola

Počet přijatých žáků z naší školy

v I. kole

ve II.kole

celkem

SOŠ stavební, Rybitví

1

0

1

SOŠ a SOU, Poděbradská, Pardubice

4

0

4

SOU stavení,  Černá za Bory

1

0

1

SPŠ stavební, Hardec Králové

1

0

1

SŠ automobilní, Holice

3

0

3

SŠ služeb, obchodu a gastr. Hradec Králové

1

0

1

Soukromá SOŠ Delta, Pardubice

1

0

1

SOŠ informatiky a spojů, Kolín

1

0

1

EDUCAnet SOŠ, Rybitví

2

0

2

SOU technické, Přelouč

2

0

2

SŠ zemědělská Chrudim

1

0

1

OA a jazyková škola, Pardubice

1

2

3

SŠ technická, Žďár nad Sázavou

1

0

1

SŠ umělecko-průmyslová, Ústí nad Orlicí

1

0

1

SPŠ potravinářská, Pardubice

4

0

4

Gymnázium, Dašická, Pardubice

2

0

2

SOU plynárenské

1

0

1

Anglické gymnázium SOŠ a VOŠ, Pardubice

1

0

1

Integrovaná SŠ technická, Vysoké Mýto

1

0

1

Labská hotelová škola, Pardubice

1

0

1

OU a praktická škola, Chroustovice

2

0

2

Celkem

33

2

35

 

        Z nižších tříd vycházejí celkem 3 žáci (jeden žák z 8. třídy a dva žáci ze 7. třídy). Jejich umístění je také zpracováno do tabulky.

 

Škola

Počet přijatých žáků z naší školy

v I. kole

ve II. kole

celkem

OU a praktická škola, Chroustovice

1

0

1

SOU stavení,  Černá za Bory

2

0

2

 

       Z 38 vycházejících žáků začne v příštím školním roce 20 žáků studovat čtyřletý studijní obor, 16 žáků zvolilo tříletý učební obor a 2 žáci zvolili čtyřletý učební obor.

 

Vysvětlení zkratek:

SOŠ – střední odborná škola, SOU – střední odborné učiliště, SPŠ – střední průmyslová škola, SŠ – střední škola, OA – obchodní akademie, OU – odborné učiliště.

           

Přeji našim absolventům co největší úspěchy ve středním školství!

 

Mgr. Jaroslav Lohynský

ředitel ZŠ Dašice

 

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz