Školní vzdělávací program

1. ŠVP - text.pdf

2. Český jazyk a literatura - charakteristika I.st..pdf

3. Český jazyk a literatura 1-5.pdf

4. Český jazyk a literatura - charakteristika II.st..pdf

5. Český jazyk a literatura 6-9.pdf

6. Anglický jazyk - charakteristika I.st..pdf

7. Anglický jazyk 3-5.pdf

8. Anglický jazyk - charakteristika II.st..pdf

9. Anglický jazyk 6-9.pdf

10. Matematika - charakteristika I.st..pdf

11. Matematika 1-5.pdf

12. Matematika - charakteristika II.st..pdf

13. Matematika 6-9.pdf

14. Čjs - charakteristika.pdf

15. Čjs 1-5.pdf

16. Chemie - charakteristika.pdf

17. Chemie 8-9.pdf

18. Fyzika - charakteristika.pdf

19. Fyzika 6-9.pdf

20. Přírodopis charakteristika.pdf

21. Přírodopis 6-9.pdf

22. Zeměpis - charakteristika.pdf

23. Zeměpis 6-9.pdf

24. Dějepis - charakteristika.pdf

25. Dějepis 6-9.pdf

26. Výchova k občanství - charakteristika.pdf

27. Výchova k občanství 6-9.pdf

28. Hudební výchova - charakteristika I.st..pdf

29. Hudební výchova 1-5.pdf

30. Hudební výchova - charakteristika II.st..pdf

31. Hudební výchova 6-9.pdf

32. Výtvarná výchova - charakteristika I.st..pdf

33. Výtvarná výchova 1-5.pdf

34. Výtvarná výchova - charakteristika II.st..pdf

35. Výtvarný výchova 6-9.pdf

36. Pracovní činnosti - charakteristika I.st..pdf

37. Pracovní činnosti 1-5.pdf

38. Pracovní činnosti - charakteristika II.st..pdf

39. Pracovní činnosti 6-9.pdf

40. Tělesná výchovova - charakteristika I. st..pdf

41. Tělesná výchovova - charakteristika II. st..pdf

42. Tělesná výchova 1-9.pdf

43. Výchova ke zdraví - charakteristika.pdf

44. Výchova ke zdraví 6-8.pdf

45. Informatika - charakteristika.pdf

46. Informatika 5. - 9. ročník.pdf

47. Technické kreslení - charakteristika.pdf

48. Technické kreslení 8.pdf

49. Německý jazyk - charakteristika.pdf

50. Německý jazyk 7-9.pdf

51. Seminář z matematiky - charakteristika.pdf

52. Seminář z matematiky 7-9.pdf

53. Seminář z českého jazyka - charakteristika.pdf

54. Seminář z českého jazyka 7-9.pdf

55. Školní družina.pdf

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz