Prevence sociálně patologických jevů

  Ve dnech 25.-27.září 2007 se konal zážitkový pobyt žáků 2.a 4. ročníku naší školy.
Této akce s názvem "Radost na Radosti" se zúčastnilo 51 dětí se svými třídními učitelkami: Mgr. Louženskou, Mgr. Hradeckou, Kňavovou a zdravotním dozorem p.Vomočilovou.
Program tohoto pobytu byl předem zajištěn, škoda jen, že není možné objednat si i slunečné počasí. Drobný déšť nám však náladu nezkazil, ve volných chvílích nám blízký les nabídl vše – čistý vzduch, přírodní překážkovou dráhu i dostatek hub.
Většina našeho času však byla věnována pracovnímu programu. Žáci pracovali ve 3 skupinkách a prakticky si vyzkoušeli mnoho nových poznatků z oblasti:
Sociální a osobnostní psychologie (sebepoznání, sebedůvěra, vzájemná komunikace, vztah k vrstevníkům i dospělým)
Lektoři: PhDr. Melicharová – ARCHA Chrudim, Mgr. Žaludová – PPP Pardubice, Mgr. Louženská

  Netradiční využití volného času – relaxace a jóga pro děti, hry a cvičení s padákem
Lektoři: Hradecká, Kňavová

  Ochrana osobního bezpečí, zvládnutí mimořádných událostí v životě dítěte "Osvědčení opatrnostiů"
Lektoři: Bc. Češka – Bílý kruh bezpečí Pardubice

  Přijetí zdravotně-postižených jedinců, jejich začlenění do života, způsoby pomoci "Společnou cestou"
Lektoři: Česká abilympijská asociace

  Tato aktivita školy se konala již potřetí a ze strany lektorů – odborníků, kteří s našimi dětmi pracují je kladně hodnocena.
  V tomto roce se na tuto akci podařilo získat finanční příspěvek z grantu Pardubického kraje ve výši 20 tis. Kč.
  Jsme přesvědčeni, že i tato oblast výchovy a vzdělání je pro naše žáky neméně důležitá, smysluplná a do těžkého života velice potřebná.
  Děkujeme i Vám, rodičům, že jste umožnili svým dětem strávit dny plné her, zábavy, dobrého jídla, ale i poučení a cenných rad do života v rekreačním zařízení "Radost" na Horním Jelení.

                                                                                                               Věra Kňavová  (metodik prevence)


A co na to děti???
Byla jsem rada,že nemusím poslouchat mamku, ale jenom p. učitelku a líbily se mi švédské snídaně.

Líbilo se mi, že jsme se nenudili, že jsme furt měli zábavu. Nelíbilo se mi, když nám pan komisař ukázal týrání dětí.

Dozvěděli jsme se, že existují otravné látky, které mohou všem lidem ublížit!

Nemáme se posmívat postiženým lidem, musíme jim pomáhat, jezdit na vozíčkách je dobrý, chodit o holích těžký!

Naučili jsme se říkat kamarádovi, co si o něm myslíme.

Nelíbilo se mi, že pršelo, ale v lese na houbách to bylo super!

Legrace byla, když jsme cvičili opičku, osla, tygra a schovali se pod padák – byli jsme jako v iglu.

Líbila se nám stezka odvahy, jak paní učitelka házela šišky a fotila nás.

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz