Informace pro rodiče 

 Vážení rodiče,

   v přiložené tabulce najdete přehled konzultačních hodin našich pedagogických pracovníků. Tyto hodiny jsou určeny jako další příležitost pro ty žáky, kteří by potřebovali pomoc v oblasti porozumění učivu. Podmínky účasti na konzultaci:

  1. žák při hodině spolupracuje, dává pozor, nevyrušuje a je připraven (nechybí mu pomůcky),
  2. žák se předem (alespoň jeden den dopředu) na konzultaci přihlásí, aby nedocházelo k souběhu několika zájemců o konzultaci a aby se pedagog mohl věnovat dítěti opravdu individuálně.
Lukáš Budínský pondělí 14,05 - 14,50 hod.
Jitka Vaňousová středa 13,15 - 14,00 hod.
Světla Svatoňová středa 13,15 - 14,00 hod.
Anna Stránská pondělí 14,50 - 15,35 hod.
Jana Tůmová středa 12,25 - 13,10 hod.
Filip Vlček úterý 14,50 - 15,35 hod.
Lada Kudláčková úterý 13,00 - 13,45 hod.
Martina Kovářová pondělí 13,15 - 14,00 hod.
Jana Lorencová úterý 12,25 - 13,10 hod.
Lenka Trousilová úterý 12,25 - 13,10 hod.
Květa Ševčíková čtvrtek 13,15 - 14,00 hod.
Jana Štěpánková středa 11,30-12,15 hod.
Lada Louženská úterý 12,25 - 13,10 hod.
Lada Morávková pondělí 13,15 - 14,00 hod.
Petra Schmidtová úterý 11,30 - 12,15 hod.
Veronika Bakešová středa 13,15 - 14,00 hod.
Michaela Blajdová středa 12,25 - 13,10 hod.

 Mgr. Lada Morávková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

olej.jpg

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Žádám všechny rodiče a další návštěvníky areálu ZŠ a MŠ Dašice, aby respektovali dopravní značku ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL, která je umístěna u vjezdu ke škole. Zvýšíte tím bezpečnost všech dětí, které se v tomto prostoru pohybují.

Děkuji Vám za ohleduplnost k našim nejmenším.

Mgr. Lada Morávková, ředitelka ZŠ Dašice

---------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

pro letošní školní rok se naše škola stala partnerem společnosti Scio v projektu Janička, který je zaměřen na působení rodilých mluvčí na základních školách s cílem umožnit žákům rozvoj konverzace v cizím jazyce. Od listopadu do konce školního roku bude rodilý mluvčí působit i na Základní škole Dašice, kde se zapojí aktivně do výuky nejen anglického jazyka, ale také do dalšího školního života. Rodilí mluvčí mohou být různé národnosti, podmínkou je jejich úroveň angličtiny a pedagogické vzdělání, popř. pedagogické zkušenosti. Naši žáci připravují již nyní pro našeho rodilého mluvčího „uvítací balíček“, který se bude skládat z propagačních materiálů, abychom mu ulehčili  orientaci v místě jeho budoucího působení. Jsem ráda, že můžeme našim žákům takovou zkušenost zprostředkovat, a věřím, že tím přispějeme nejen ke zvýšení úrovně jejich jazykových schopností, ale také k posílení jejich otevřenosti vůči lidem z jiných zemí a jiných národností.

 Mgr. Lada Morávková, ŘŠ

--------------------------------------------------------------------------------------

Informace k výskytu pedikulózy (veš dětská)

   V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a pedagogických pracovníků.

Povinnosti rodičů:

  • okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, či hnid u dítěte
  • zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy
  • dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozího bodu

Povinnosti školy:

  • informovat rodiče
  • při výskytu vší, či hnid okamžitě informovat rodiče a dítě předat do péče rodičů k potřebnému zákroku

     Pro zvládnutí pedikulózy ve škole je nutná vzájemná informovanost a spolupráce s rodiči dětí. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. Pro případ, že rodiče posílají opakovaně do kolektivu dítě neodvšivené, MŠMT doporučuje,  aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.

Doporučujeme prostudovat dokument:

VŠI – PREVENCE A TERAPIE

--------------------------------------------------------------------------------

ŠVP

Školní vzdělávací program Základní školy Dašice, okres Pardubice s motivačním názvem „Škola pro život“ je pro veřejnost zpřístupněn v kanceláři ředitelky školy. Přístup zajistí Mgr. Lada Morávková, ředitelka školy, Mgr. Lada Louženská, zástupkyně ředitelky školy, Bc. Ivana Marčíková, ekonomka školy. Kontakt: 466 951 644

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

olej.jpg

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg


ZVONĚNÍ
1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz