Projekt eTwinning

    Začátkem dubna 2013 jsme navázali spolupráci s RNDr. Dušanem Dírerem a jeho třídou z gymnázia ve slovenském Ružomberku. Spolupráce probíhala přes mezinárodní portál eTwinning a spočívala ve tvorbě projektu s názvem "Úhly a město kde bydlím".

    Na začátku celého projektu měli žáci 6. třídy za úkol vytvořit na hodinách informatiky PowerPointové prezentace, ve kterých by se slovenských spolužákům v krátkosti představili. Vytvořené prezentace jsme si poté navzájem vyměnili a i my se dozvěděli něco zajímavého o svých projektových partnerech. Další část projektu byla představit město, ve kterém žáci bydlí a chodí do školy, takže jsme jednu hodinu matematiky strávili s foťáky v ruce focením zajímavých míst a budov v Dašicích. Do nejpovedenějších fotografií jsme pomocí MS Wordu zakomponovali úlohy, které byly zaměřené na úhly vrcholové, sousední, souhlasné a střídavé, dále na úhly vnitřní a vnější v trojúhelníku. Vytvořené příklady jsme si opět vyměnili a vyřešili. Sbírku příkladů si můžete prohlédnout zde.

    Během celého projektu jsme společně komunikovali pomocí portálu TwinSpace a dvakrát se dokonce celé třídy spojily i přes Skype, kde bylo velice zajímavé sledovat chování slovenských spolužáků a slyšet jejich jazyk.

Věřím, že se žákům projekt líbil a bude pokračovat i v příštím roce.

Filip Vlček, vyučující matematiky

 

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz