Elektrická energie v ČR

      Stále rostoucí potřebu elektrické energie pro průmysl, dopravu i domácnosti mohou uspokojit jen dostatečně výkonné elektrárny. Na elektrickou energii se v nich přeměňuje teplo při spalování fosilních paliv nebo biomasy, energie proudící vody, větru, slunečního záření, mořského přílivu nebo jaderná energie. V České republice se elektrická energie vyrobí hlavně v  tepelných a jaderných elektrárnách, ale v posledních letech zažívají velký rozmach i elektrárny na obnovitelné zdroje energie (větrné, vodní a díky štědrosti vlády i sluneční – fotovoltaické elektrárny).

     Cílem projektu s názvem „Elektrická energie v ČR“ realizovaném v 9. třídě v rámci hodin fyziky bylo zmapovat jednotlivé zdroje elektrické energie v České republice a vytvořit model minimálně 2 elektráren. Žáci se rozdělili do dvou skupin a pod vedením projektových manažerů (Honzy Endra a Matěje Hubálka) zpracovali své nápady na zadané téma. Jedna skupina nakreslila barevnou mapu České republiky, na které vyznačila velká města, řeky, pohoří a poté nalepila fotografie důležitých elektráren. Žáci druhé skupiny měli z počátku velké plány na papírovo - polystyrenový model s proudící vodou, funkčním osvětlením a rozhlasem, ale z některých svých nápadů museli časem ustoupit a věnovat se spíše stanovení správného měřítka staveb a lepšímu rozdělení práce ve skupině, protože jak už to bývá, najdou se i tací, kteří se raději jen vezou, než aby přiložili ruku k dílu.

     Jak se jim nakonec projekt povedl, se můžete podívat ve vestibulu školy a na nástěnce ve druhém patře nebo na přiložených fotografiích.

     Děkuji všem žákům 9. třídy, kteří se nebáli zrealizovat své někdy až bláznivé nápady, přemýšleli a pracovali na projektu i doma a snažili se dosáhnout toho nejlepšího výsledku.

                                                        Filip Vlček, vyučující ZŠ Dašice 

 

 

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz