Den Země

            Celosvětově se slaví Den Země 22.4., technické důvody nás však vedli ke čtvrtku 9.5.2009, před třídenním volnem. Aktivitám jsme věnovali celý den a  vycházeli jsme z loňských osvědčených typů, které jsme pozměnili a rozšířili. Oba stupně měly odlišný program, přizpůsobený dětem jejich schopností a dovedností. 

            Prvňáčci si utvářeli představu o planetě Zemi a o zvířatech, učili se třídit odpad, z PET lahví vytvořili obří stonožku a kreslili na betonovou plochu. Vyzkoušeli si tvorbu mozaiky do čtvercového rámu z víček od PET lahví  - vloni se při jejich tvorbě vyřádily všechny třídy.

            Druhá a třetí třídy měly společně výukový program z Ekocentra Paleta v Pardubicích, věnovaly se lesu a vodě. V dalších hodinách se žáci druhé třídy věnovali třídění odpadů a kreslení na venkovní ploše. Třetí třídy besedovaly s naším bývalým učitelem panem Luborem Křivkou a diskutovaly o globálních ekologických problémech a ochraně přírody. Vysázely symbolických 6 stromů v prostorách kolem školní družiny a rybníčku.

            Čtvrtá třída spolupracovala s pátou a děti společně vyráběly pexeso s tématikou třídění odpadů, vytvářely abecedu na víčkách. Soutěžily ve skupinách v různých hrách - slalom mezi PET lahvemi, shoz PET lahve (částečně naplněné vodou) medicinbalem, skládání abecedy z víček na čas. I takhle se dá si zahrát!  Nakonec přesadily květiny ve třídách.

            Druhý stupeň pracoval po třídách, početná sedmá třída se rozdělila na dvě skupiny. V učebně přírodopisu paní učitelka Machtová připravila poznávání rostlin i živočichů. Děti si připomněly ohrožené druhy zvířat a rostlin.

Paní učitelka Matějková v další učebně debatovala s dětmi o ochraně zvířat a nad jejich právy. Pozornost  hlavně věnovali velkochovům zvířat, zvláště pak drůbežárnám.

V učebně angličtiny se třídy věnovaly skupinovému zpracování otázek podle předložených podkladů na téma „Globální problémy lidstva“, jak je připravila paní učitelka Svatoňová.

V počítačové učebně pan učitel Vaško připravil adresy, ze kterých šly získat informace k prověřovacímu testíku na téma „Odpady“. Jak testíky dopadly, kdo byl nejúspěšnější a jaké zajímavosti se dozvěděl? Můžete se to dozvědět i vy v samostané zprávě.

Pan učitel Vlček se věnoval obnovitelným zdrojům energie. V multimediální učebně se v první polovině hodiny promítaly ukázky jednotlivých typů obnovitelných zdrojů energie, se zaměřením na sluneční energii, potom toto téma děti zpracovaly i z výtvarné stránky. Některé práce byly velmi pěkné a i ty můžete vidět na naších fotkách.

            Po celý ten týden děti pro mezitřídní soutěže snášely víčka od PET lahví, vytříděný papír, vybité baterie, rozbité zářivky. V té době jsme již měsíc sbírali vysloužilé elektrospotřebiče – menší ve školní hale a velké v prostorách sběrny. A o těcho sběrových akcích se dozvíte v jiném článku.

 

                                       Ing. Alena Janáková

Fotografie ze Dne Země

TEST - Obnovitelné zdroje energie

Kvíz z ekologie

 

 

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz