Zážitkový seminář Horní Jelení

    Ve dnech 10. až 12.září 2008 se konal zážitkový pobyt žáků 6.a 9. ročníků na Horním Jelení. Této akce s názvem „Radost na Radosti" se zúčastnilo 30 dětí s třídními učiteli: Mgr.Vlček, Mgr.Matějková, V.Kňavová (metodik prevence).

   Celý pobyt byl zaměřen na posílení vzájemných kladných vztahů mezi dětmi, mezitřídní vztahy, komunikaci, spolupráci, sebepoznání, ochranu osobního bezpečí a prevenci sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana). Děti pracovaly ve skupinách nejen s pedagogy, ale i s lektory, kteří za námi přijeli – PhDr. Melicherová, Mgr. Pražák (SVP Archa Chrudim), Bc.Češka Roman (Bílý kruh bezpečí), Tyflocentrum Pardubice (středisko pomoci nevidomým občanům), Hasičský záchranný sbor Holice.

    Děti přivítaly s nadšením i mnoho her, které se odehrávaly v různém prostředí (les, hřiště, bazén) v denních i nočních hodinách. Ke spokojenosti nás všech přispělo i teplé slunečné počasí a příjemné ubytování v rekreačním zařízení Radost.

 

                                                                                                   Kňavová Věra

                                                                                                (metodik prevence)

Fotografie

 

 

 

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz